Aκόμη 2 βραβεία για τη NOBACCO στα FRANCHISE AWARDS 2018

Aκόμη 2 βραβεία για τη NOBACCO στα FRANCHISE AWARDS 2018

Η NOBACCO, η μεγαλύτερη εταιρεία προϊόντων ατμίσματος στην Ελλάδα, απέσπασε δύο βραβεία στην τελετή απονομής των FRANCHISE AWARDS 2018, τα οποία διοργανώθη-καν για 10η χρονιά από το περιοδικό FRANCHISE BUSINESS.

Τα βραβεία τελούν υπό την αιγίδα της ΕΣΕΕ (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορί-ου), του ΕΣF (Ελληνικός Σύνδεσμος Franchise), του ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-μελητήριο Αθηνών) καθώς και του ΕΕΑ (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών).

GOLD - BEST INTERNATIONAL EXPANSION AWARD

Η NOBACCO απέσπασε το χρυσό βραβείο της κατηγορίας αυτής, που αφορά σε εταιρεί-ες που έχουν δραστηριοποιηθεί στις διεθνείς αγορές, παρουσιάζοντας επιτυχημένη πο-ρεία στο εξωτερικό στα πλαίσια της διεθνούς ανάπτυξής τους.
Τον Ιούλιο του 2016 η NOBACCO προχώρησε σε ένα δυναμικό άλμα εξωστρέ-φειας επεκτείνοντας το δίκτυό της στη Ρουμανία, ξεκινώντας από ένα kiosk στο εμπορικό κέντρο AFI PALACE COTROCENI στο Βουκουρέστι και συνέχισε με το άνοιγμα του πρώ-του NOBACCO Shop στο εμπορικό κέντρο PARKLAKE. Με 4 καταστήματα στα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα του Βουκουρεστίου, η εταιρεία σχεδιάζει τη δημιουργία δικτύου κατα-στημάτων που θα επισφραγίσουν την παρουσία της και στην αγορά της Ρουμανίας ενώ στα άμεσα σχέδιά της είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου καταστημάτων και σε άλλες χώρες.
Επόμενος σταθμός μετά την Ρουμανία είναι η Κύπρος, μία αγορά με εξαιρετικές προο-πτικές.

SILVER TOTAL FRANCHISE SUPPORT AWARD

Η NOBACCO απέσπασε τη δεύτερη θέση για την κορυφαία ποιότητα και υποστήριξη των υπηρεσιών που παρέχει στο δίκτυο franchise της. Κεντρικοί άξονες στη φιλοσοφία της είναι η εξασφάλιση της άριστης ποιότητας των προϊόντων της, αλλά και η παροχή μιας μοναδικής εμπειρίας εξυπηρέτησης στους πελάτες της.
Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από τη συνεχή υποστήριξη της εταιρείας προς όλα τα καταστήματά της με την παροχή συστηματικής εκπαίδευσης σε ότι αφορά στα προϊόντα και σε τεχνικές πωλήσεων, την οργάνωση, την στελέχωση των καταστημάτων με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και την άμεση επίλυση τυχόν προ-βλημάτων. Η Nobacco είναι προσηλωμένη στη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη μοναδικών συσκευών μέσα από συνεχή έρευνα και με σεβασμό στις ανάγκες του καταναλωτή.
Κατά την παραλαβή των βραβείων ο διευθύνων σύμβουλος της NOBACCO κ. Μάρκος Μαρκόπουλος δήλωσε, «Τα βραβεία και οι διακρίσεις που παραλάβαμε σήμερα αποτε-λούν επιβράβευση των προσπαθειών που καταβάλουν όλοι οι άνθρωποι μας καθημερι-νά, με σκοπό την διασφάλιση και διάθεση προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και την ά-ριστη εξυπηρέτηση που παρέχει η NOBACCO τόσο στο δίκτυο όσο και στους πελάτες της».

Η NOBACCO σήμερα επενδύει σε ένα επιπλέον πρόγραμμα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας των Υγρών Αναπλήρωσης από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδι-στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η NOBACCO εξασφαλίζει στον καταναλωτή ότι είναι η μο-ναδική εταιρεία που τα προϊόντα της ελέγχονται από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και πληρούν προδιαγραφές αυστηρότερες ακόμα και από εκείνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα συνεχίζει τη συνεργασία της με το τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστη-μίου Πατρών, με στόχο τη ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων σύμφωνα με τις πλέον αυ-στηρές διεθνείς προδιαγραφές.

Η σειρά Υγρών Αναπλήρωσης NOBACCO PREMIUM που είναι διαθέσιμη μόνο στο δίκτυο της NOBACCO παράγεται από το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας του τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου.