ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρνητική κατά 285 δισ. ευρώ η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της Ελλάδος

Αρνητική κατά 285 δισ. ευρώ η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της Ελλάδος
INTIME

Υπερβολικές ανισορροπίες στην ελληνική οικονομία εντόπισε η τελευταία έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης (Alert Mechanism Report) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την Κομισιόν να διαπιστώνει επιδείνωση της καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης της χώρας μας και να προχωρεί μέσα στο επόμενο τετράμηνο σε εις βάθος αξιολόγηση (in-depth review) των προβλημάτων.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση (Net International Investment Position), αποτυπώνει το ύψος των διεθνών υποχρεώσεων και απαιτήσεων μιας χώρας, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αναλόγως του προσήμου της καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης, ήτοι εάν είναι θετικό ή αρνητικό, προκύπτει το εάν μια χώρα είναι καθαρός πιστωτής ή οφειλέτης, έναντι του υπολοίπου κόσμου.

Τα στοιχεία της ΕΕ δείχνουν πως η Ελλάδα είναι καθαρός οφειλέτης. H καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της χώρας είναι στο -155,9% του ΑΕΠ. Εκπεφρασμένη σε ευρώ η καθαρή διεθνή επενδυτική θέση της χώρας μας είναι αρνητική κατά 285 δισ. ευρώ.

Αν και η ελληνική οικονομία ήταν προ της πανδημίας σε τροχιά μείωσης των οικονομικών αυτών ανισορροπιών με το ξέσπασμα του κορωνοϊού τα πράγματα αντιστράφηκαν.

Η πανδημία δημιούργησε νέους μακροοικονομικούς κινδύνους, καθώς το δημόσιο και ιδιωτικό χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν, η δυναμική των τιμών των κατοικιών φρέναρε και επήλθαν καθοδικές διορθώσεις τιμών και οι τραπεζικοί ισολογισμοί αποδυναμώθηκαν, καθώς περιορίσθηκε η ποιότητα του ενεργητικού και η κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Παρά τις ανισορροπίες η Κομισιόν υποστηρίζει τη λήψη πολιτικών και την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων που στηρίζουν την ανάκαμψη, αλλά με συνετές μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές θέσεις και με στοχευμένες επενδύσεις, ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Βραχυπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει τα εξής:

  • Οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να παραμείνουν υποστηρικτικές και να αντιμετωπίζουν την πανδημία.
  • Θα πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ νομισματικών, δημοσιονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών.
  • Ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών.
  • Μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
  • Πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά πλαίσια αφερεγγυότητας.
  • Διατήρηση ανοικτών πιστωτικά καναλιών και στήριξη των βιώσιμων επιχειρήσεων.

Τα ευρήματα της Κομισιόν όσον αφορά στις εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας θα δημοσιευθούν τους επόμενους μήνες από κοινού με την αξιολόγηση του Προγράμματος Σταθερότητας και Σύγκλισης της ΕΕ.