ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση Sunrise I

Ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση Sunrise I
Ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση Sunrise I
INTIME

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε ότι η τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Sunrise I συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους 7,2 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.

Το χαρτοφυλάκιο Sunrise I περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων και αποτελείται από περίπου 205 χιλιάδες δάνεια συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 7,2 δισ. ευρώ, με στοιχεία 30.09.2020.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει εντάξει τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας του Sunrise I στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής».

Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους περίπου 2,45 δισ. ευρώ.

Η τιτλοποίηση είναι μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου Sunrise της Πειραιώς, το οποίο ανακοινώθηκε στις 16 Μαρτίου 2021 και αναδεικνύει την ταχύτατη πρόοδο που έχει σημειώσει η Πειραιώς στην υλοποίηση του πλάνου μείωσης των NPE κατά περίπου 19 δισ. ευρώ, ώστε να επιτευχθεί μονοψήφιος δείκτης NPE σε λιγότερο από 12 μήνες.

Ρoή Ειδήσεων