ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Oι μεγάλες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των εταιριών

Oι μεγάλες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των εταιριών

Ρηξικέλευθες αλλαγές στην παρουσία αλλά και στον τρόπο λειτουργίας των εισηγμένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα προωθούνται για το αμέσως προσεχές διάστημα.

Αρχής γενομένης από το γεγονός ότι παύει πλέον να θεωρείται υποχρεωτική η δημοσίευση των ισολογισμών τους στον Τύπο. Αυτή ωστόσο είναι η πιο γνωστή γιατί είναι η πιο προβεβλημένη αλλαγή.

Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες, οι οποίες είναι το ίδιο ή και πολύ περισσότερο ουσιώδεις. Όπως, για παράδειγμα, η απόφαση να δημοσιεύονται οι ετήσιες απολαβές όλων των στελεχών τους στην εταιρική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.

Η πρόταση έχει ήδη «κατέβει» προς συζήτηση, μετά το θόρυβο που έχει προκληθεί κι έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις μέσα στην κρίση, για το γεγονός ότι οι αμοιβές αυτές ανακοινώνονται μια φορά και μάλλον …βιαστικά, κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Μια άλλη πρόταση, που προωθείται στο πλαίσιο της νέας εταιρικής διακυβέρνησης, είναι αυτή που αφορά στη σύσταση ειδικής επιτροπής προσλήψεων στελεχών για τις εισηγμένες και πάλι. Η εν λόγω επιτροπή θα περνά από «κόσκινο» τα στελέχη που προορίζονται να απαρτίσουν τις διοικητικές πυραμίδες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται από κάθε άποψη η επάρκεια τους σε όλα τα επίπεδα.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι αλλαγές προωθούνται μέσα σε ένα γενικότερο αρνητικό κλίμα, από πλευράς αποτελεσμάτων, γεγονός το οποίο καθιστά τις μεταβολές αυτές σχεδόν απαραίτητες.

Υπολογίζεται ότι για τη χρήση που πέρασε, το σύνολο των ζημιών που θα ανακοινώσουν οι ελληνικές εισηγμένες θα προσεγγίσει στα 10,5 δις ευρώ, ποσό το οποίο θεωρείται και είναι ιλιγγιώδες αλλά παράλληλα και αποδεικτικό της δεινής θέσης στην οποία έχει περιέλθει η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας…

Ροή Ειδήσεων