ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεχίζονται οι εκροές από τις προθεσμιακές καταθέσεις

Συνεχίζονται οι εκροές από τις προθεσμιακές καταθέσεις
Ο μηδενισμός των αποδόσεων αποτελεί ένα ισχυρό αντικίνητρο, προκειμένου οι καταθέτες να πάρουν τα χρήματά τους από τους καταθετικούς λογαριασμούς
INTIME

Συνεχίζονται οι εκροές από τις προθεσμιακές καταθέσεις, καθώς τα επιτόκιά τους σήμερα βρίσκονται ελάχιστες μονάδες πάνω από το μηδέν και αυτό σε αρκετές περιπτώσεις για ποσά άνω των 30.000 ή των 50.000 ευρώ.

Από τον Αύγουστο του 2019 και το υψηλό στη μετά capital controls εποχή των 44 δισ. ευρώ, τα υπόλοιπα των εγχώριων νοικοκυριών στους υπό εξέταση λογαριασμούς έχουν μειωθεί κατά 19,26 δισ. ευρώ (στοιχεία τέλος Μαρτίου 2022). Δηλαδή η μέση μηνιαία εκροή σε αυτό το διάστημα ξεπέρασε τα 620 εκατ. ευρώ.

Πλέον, τοποθετημένα σε προϊόντα προθεσμίας βρίσκονται 24,80 δισ. ευρώ, που αποτελεί χαμηλό περίπου 18 ετών. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η υποχώρηση των σχετικών μεγεθών είναι αναμενόμενη, μετά τις σαρωτικές περικοπές των αποδόσεων της κατηγορίας τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μία εξέλιξη που επιζητούν τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς σε αυτή τη φάση είναι ασύμφορη η διακράτηση ρευστών διαθεσίμων και η πληρωμή έστω και οριακά θετικών επιτοκίων.
Μηδενικές αποδόσεις

Ο μηδενισμός των αποδόσεων αποτελεί ένα ισχυρό αντικίνητρο, προκειμένου οι καταθέτες να πάρουν τα χρήματά τους από τους λογαριασμούς αυτούς και να τους τοποθετήσουν σε εναλλακτικές μορφές επένδυσης. Η συγκεκριμένη στρατηγική έχει αποφέρει καρπούς, καθώς ένα ποσοστό των κεφαλαίων που αποδεσμεύονται από τις προθεσμιακές επενδύεται σε επενδυτικά προϊόντα που διαθέτουν οι τράπεζες και για τα οποία εισπράττουν προμήθειες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών, οι καθαρές εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια τους τελευταίους 32 μήνες έχουν φτάσει τα 3,3 δισ. ευρώ, ενώ σημαντική άνοδο παρουσιάζουν και τα επενδυτικά προγράμματα, κατά βάση τύπου unit linked, τα οποία προσφέρουν και ασφάλιση ζωής.