ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδικά κινούνται οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων

Ανοδικά κινούνται οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων
INTIME

Αύξηση αποδόσεων καταγράφουν τα ελληνικά ομόλογα, εν μέσω πωλήσεων από την πλευρά των επενδυτών.

Το spread διαμορφώνεται στις 263 μονάδες βάσης, με το δεκαετές ελληνικό ομόλογο να σημειώνει σήμερα απόδοση 4,7%. Το πενταετές ελληνικό ομόλογο σημειώνει σήμερα απόδοση 3,8% και το 15ετές ελληνικό ομόλογο σημειώνει σήμερα απόδοση 4,71%.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν χρησιµοποίησε την ευελιξία του προγράµµατος επανεπενδύσεων του PEPP για να στηρίξει τις χώρες του Νότου το δίµηνο Αυγούστου - Σεπτεµβρίου, κάτι που είχε ξεκάθαρα κάνει το αµέσως προηγούµενο δίµηνο, µε τις θέσεις της σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία να µειώνονται. Αυτό σηµατοδοτεί ότι δεν έκρινε πως υπήρχε ανάγκη να παρέµβει και να στηρίξει τα κόστη δανεισµού της περιφέρειας και γενικότερα ότι στοχεύει να κινηθεί µετρηµένα και προσεκτικά.

Οπως έδειξαν τα στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν την Τετάρτη, η ΕΚΤ δεν παρενέβη και δεν επανεπένδυσε αυτή τη φορά σε οµόλογα της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, ωστόσο αγόρασε γαλλικά, ιρλανδικά, πορτογαλικά και ολλανδικά οµόλογα, µεταξύ άλλων. Οι αποπληρωµές ή λήξεις οµολόγων διαµορφώθηκαν στα 6,98 δισ. ευρώ το τελευταίο δίµηνο, ενώ οι επανεπενδύσεις κινήθηκαν στα 2,66 δισ. ευρώ µόλις.

Πιο αναλυτικά, η κεντρική τράπεζα αγόρασε 1,97 δισ. ευρώ γαλλικά οµόλογα, 324 εκατ. ευρώ ιρλανδικά, 177 εκατ. ευρώ πορτογαλικά, 128 εκατ. ευρώ ολλανδικά και µικρά ποσά σε Κύπρο, Λουξεµβούργο, Σλοβενία και Μάλτα.

Αντίθετα, οι καθαρές αγορές ήταν αρνητικές, δηλαδή αποπληρώθηκαν οµόλογα που έληγαν, σε Γερµανία (-3,06 δισ. ευρώ), Ιταλία (-1,243 δισ. ευρώ), Φινλανδία (-1,073 δισ. ευρώ), Ελλάδα (-888 εκατ. ευρώ), Αυστρία (-304 εκατ. ευρώ), Ισπανία (-200 εκατ. ευρώ), Βέλγιο (-185 εκατ. ευρώ) και Λιθουανία (-27 εκατ. ευρώ).

Ως αποτέλεσµα, οι θέσεις της σε ελληνικά οµόλογα συρρικνώθηκαν κατά 888 εκατ. ευρώ και στα 38,877 δισ. ευρώ συνολικά.

Το διάστηµα Ιουνίου - Ιουλίου και ενόψει της πρώτης αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ, τα spreads και οι αποδόσεις των οµολόγων της περιφέρειας είχαν δεχθεί σηµαντική πίεση, η οποία µάλιστα εκδηλώθηκε ταχύτατα, οπότε η χρήση αυτής της ευελιξίας είχε κριθεί απαραίτητη ώστε να µπει φρένο σε όποια πιθανότητα κατακερµατισµού της αγοράς.

Αυτή τη φορά δεν κρίθηκε απαραίτητη η χρήση αυτού του «όπλου», καθώς οι πιέσεις στις αποδόσεις των οµολόγων είναι ένα διεθνές «φαινόµενο», λόγω του γενικότερου κύκλου σύσφιγξης της νοµισµατικής πολιτικής, δεν αποτελεί «πρόβληµα» της ευρωπεριφέρειας, τα spreads γενικότερα έχουν σταθεροποιηθεί και σε κάθε περίπτωση δεν σηµειώθηκε κάποια έντονη και άτακτη αναταραχή στην αγορά.

Οπως σηµειώνουν αναλυτές, οι κεντρικές τράπεζες χρησιµοποιούν τα εργαλεία τους όταν είναι απαραίτητο. ∆εν τα χρησιµοποιούν για να πυροδοτήσουν κάποιο ράλι στην αγορά, αλλά µόνο για να εµποδίσουν τα ακραία sell-offs. Αρµόδιες πηγές µεταφέρουν στην «Κ» πως η ΕΚΤ προτίµησε να κρατήσει τα «πυροµαχικά» της για όταν πραγµατικά χρειαστεί, καθώς δεν κρίθηκε πως υπήρχε ή υπάρχει κίνδυνος κατακερµατισµού, µε τις αποδόσεις και τα spreads να εκτιµάται ότι διαµορφώνονται σε «αποδεκτά» επίπεδα στο τρέχον περιβάλλον αυξανόµενων επιτοκίων.