ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο οίκος Moody's υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του ΟΤΕ

Ο οίκος Moody's υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του ΟΤΕ
Ο οίκος Moody's υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του ΟΤΕ στη βαθμίδα B1 από τη βαθμίδα Ba1, αναφέροντας ως βασικούς λόγους...

Ο οίκος Moody's υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του ΟΤΕ στη βαθμίδα B1 από τη βαθμίδα Ba1, αναφέροντας ως βασικούς λόγους την περαιτέρω μακροοικονομική επιδείνωση στην Ελλάδα και την εκτίμησή του για ασθενέστερα λειτουργικά αποτελέσματα του Οργανισμού."Αναμένουμε ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα του ΟΤΕ θα συνεχίσουν να επηρεάζονται έντονα από τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες, τον έντονο ανταγωνισμό σε όλους τους κλάδους και τους σε εξέλιξη ρυθμιστικούς περιορισμούς", αναφέρεται στην ανακοίνωση του οίκου.Κι