ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Jumbo: Νέα καταστημάτα στο εξωτερικό-αύξηση πωλήσεων

Jumbo: Νέα καταστημάτα στο εξωτερικό-αύξηση πωλήσεων

Στην επιτάχυνση της υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου προχωρά ο Όμιλος Jumbo με την προσθήκη νέων καταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δίνοντας έμφαση σε περιοχές που δεν είχε παρουσία ή σε περιοχές όπου αναμένεται ο μικρότερος ανταγωνισμός μεταξύ νέων και ήδη εδραιωμένων καταστημάτων. Τα παραπάνω ανέφερε η διοίκηση του ομίλου στο πλαίσιο παρουσίασης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ).

Στις 30 Ιουνίου 2012, λειτουργούσαν 58 καταστήματα Jumbo από τα οποία τα 48 βρίσκονται στην Ελλάδα, τα τρία στην Κύπρο και τα επτά στη Βουλγαρία. Κατά την διάρκεια της χρήσης η εταιρεία άνοιξε έξι νέα καταστήματα εκ των οποίων τέσσερα στην Ελλάδα και δύο στην Βουλγαρία.

Κατά τη χρήση 2011/2012 ο κύκλος εργασιών του oμίλου αυξήθηκε κατά 0,88% στα 494,29 εκατ. ευρώ. Παρά τις δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε στο 53,21% ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,85% στα 97,30 εκατ. ευρώ.

Επίσης η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ανέφερε ότι παρά την ιδιαίτερα δύσκολη για όλους, οικονομική συγκυρία, οι πωλήσεις για το πρώτο δίμηνο της τρέχουσας χρήσης Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 αυξήθηκαν κατά 1,15%.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για τη νέα οικονομική χρήση 2012-2013, στόχος είναι η αύξηση των πωλήσεων μεταξύ 0%-2% ενώ τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 70 εκατ. ευρώ.

Ρoή Ειδήσεων