ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκίνησε η υποβολή του Ε9

Ξεκίνησε η υποβολή του Ε9

Ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 του έτους 2012 και δίνεται επίσης η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα να προβούν σε έλεγχο της ατομικής περιουσιακής τους κατάστασης για τα έτη 2010 και 2011 ,πραγματοποιώντας τις απαραίτητες διορθώσεις. Δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2012 υποβάλλεται οπωσδήποτε όταν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση του φυσικού ή νομικού προσώπου την 1η Ιανουαρίου 2012 σε σχέση με την εικόνα της περιουσιακής του κατάστασης της 1ης Ιανουαρίου 2011.

Για το έτος 2012, η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο και ατομικά από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του TAXISnet. Σε περίπτωση που η σύζυγος δεν είναι πιστοποιημένη χρήστης του TAXISnet παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσής της, με τους κωδικούς πρόσβασης του συζύγου της, όπως τα στοιχεία του προκύπτουν από τα αρχεία μητρώου της Υπηρεσίας μας. Από τη στιγμή όμως που αποκτήσει δικούς της κωδικούς πρόσβασης, θα μπορεί πλέον αποκλειστικά και μόνο με αυτούς να εισέλθει στην εφαρμογή.

Επίσης, εάν καταχωρηθεί στο υποσύστημα μητρώου του taxis, διακοπή έγγαμης σχέσης ή διάσταση (έστω και από τον ένα σύζυγο), τότε διακόπτεται άμεσα η πιο πάνω δυνατότητα χρησιμοποίησης των κωδικών πρόσβασης του πρώην ή εν διαστάσει συζύγου.

Όσον αφορά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων των ανήλικων τέκνων, εφόσον από τα μηχανογραφικά τηρούμενα στοιχεία προκύπτει ποιος είναι ο υπόχρεος γονέας βάσει του άρθρου 7 του ΚΦΕ, η δήλωση Ε9 θα υποβάλλεται στο όνομα του ανήλικου τέκνου με τους κωδικούς πρόσβασης του υπόχρεου γονέα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθείται διαδικασία πιστοποίησης νέου χρήστη στο TAXISnet.

Τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα σε περίπτωση που δεν έχουν δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να πιστοποιηθούν ως χρήστες στο TAXISnet.

Σε κάθε περίπτωση, όποιος χρήστης με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορεί να εισέλθει στην παρούσα εφαρμογή όχι μόνο για τον ΑΦΜ του αλλά και για σύζυγο ή και ανήλικα τέκνα, θα ενημερώνεται μέσω ανοίγματος σχετικής οθόνης, στην οποία θα επιλέγει για ποιο ΑΦΜ θέλει να μπει στην εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΑΡΑΠΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ρoή Ειδήσεων