ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατάργηση χρεώσεων σε συναλλαγές από Alpha Bank και Εμπορική

Κατάργηση χρεώσεων σε συναλλαγές από Alpha Bank και Εμπορική

Σε κατάργηση των μεταξύ τους χρεώσεων σε βασικές καθημερινές συναλλαγές των πελατών τους, οι οποίοι πλέον, μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς χρέωση το σύνολο του δικτύου των ATM των δύο Τραπεζών για αναλήψεις και ενημέρωση, με χρήση των καρτών που ήδη έχουν στην κατοχή τους, προχώρησαν η Alpha Bank και η Εμπορική Τράπεζα.

Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μπορούν να πραγματοποιούν, χωρίς χρέωση, μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς δικούς τους ή τρίτων που τηρούνται στις δύο Τράπεζες, μέσω των Καταστημάτων και των ηλεκτρονικών δικτύων και των δύο Τραπεζών.

Στον κατωτέρω πίνακα καταγράφονται οι συναλλαγές, για τις οποίες δεν θα χρεώνεται προμήθεια για τη χρήση των δικτύων της Alpha Bank και της Εμπορικής Τραπέζης, εφόσον αφορούν σε λογαριασμούς ή κάρτες Πελατών των δύο Τραπεζών.

Μέσω ATM

Ανάληψη Μετρητών

Ερώτηση Υπολοίπου

Cash Advance

Μέσω Καταστημάτων

Εμβάσματα σε Ευρώ

Πληρωμή πιστωτικής κάρτας

Μέσω Κέντρων Αυτομάτων Συναλλαγών

Πληρωμή πιστωτικής κάρτας

Μέσω Web, Mobile Banking

Εμβάσματα σε Ευρώ

Πληρωμή πιστωτικής κάρτας

Μέσω Phone Banking

Εμβάσματα σε Ευρώ

Πληρωμή πιστωτικής κάρτας

Λοιπά

Πίστωση εισερχόμενου εμβάσματος σε λογαριασμό καταθέσεων