ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

MEVACO Μεταλλουργική: Υποχώρηση μεγεθών στο εννεάμηνο

MEVACO Μεταλλουργική: Υποχώρηση μεγεθών στο εννεάμηνο

Σε 18,91 εκατ. ευρώ υποχώρησε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της MEVACO Μεταλλουργική ABEE στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, έναντι 20,31 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση 6,91%.

Τα μικτά κέρδη υποχώρησαν κατά 17,7% σε 2,91 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 48,08% σε 465.950 ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,75 εκατ. ευρώ, έναντι 2,08 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σημειώνοντας πτώση κατά 16,06%.

Τα κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν πτώση 90,35% σε 3.030 ευρώ, έναντι 653.090 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, κυρίως λόγω της διόρθωσης των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων από 20% το 2012 σε 26% στη χρήση 2013, ποσού 209.650 ευρώ (Ν.4110/2013).

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου επηρεάσθηκαν αρνητικά και από τα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας VENMAN ABEE, της οποίας ο τζίρος μειώθηκε κατά 12,08%.

Ροή Ειδήσεων