ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΒΕΑ: Η ανταγωνιστικότητα δεν εξαρτάται μόνο από το μισθολογικό κόστος

ΕΒΕΑ: Η ανταγωνιστικότητα δεν εξαρτάται μόνο από το μισθολογικό κόστος

«Ένα μεγάλο μέρος της απάντησης στο πρόβλημα της ανεργίας βρίσκεται στις έννοιες της κινητικότητας και της μετάβασης. Της μετάβασης σε διαφορετικό αντικείμενο ή και σε διαφορετική μορφή εργασίας. Της μετάβασης από τη μισθωτή απασχόληση στην ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Την πεποίθηση αυτή εξέφρασε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Μίχαλος, στην εκδήλωση του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΕ), που διοργανώνεται στο ΕΒΕΑ με θέμα: «Ανεργία: κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα - Δράσεις για την αντιμετώπισή της». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μίχαλος ανέλυσε τις προτεραιότητες στις οποίες εκτιμά ο επιχειρηματικός κόσμος ότι πρέπει να επικεντρωθεί η πολιτεία. Οι προτεραιότητες, όπως παρουσιάστηκαν, είναι οι εξής:

- Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός εργατικής νομοθεσίας.

- Μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας.

- Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, με έμφαση στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

- Ανάπτυξη περισσότερων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη startups, με έμφαση σε επιλεγμένους κλάδους στρατηγικής σημασίας.

d4043dc79604fd7b586a8349e7baf306 XL

- Αξιοποίηση πόρων, για προγράμματα επαγγελματικού αναπροσανατολισμού και τεχνικής επανεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες αναδυόμενων κλάδων και δραστηριοτήτων.

- Στενότερη σύνδεση της Ανώτατης και Τεχνικής Εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς.

- Αξιοποίηση επιτυχημένων διεθνών πρακτικών, όπως για παράδειγμα, ο θεσμός της δυαδικής εκπαίδευσης, που εφαρμόζεται με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και με ενεργό ρόλο των Επιμελητηρίων.

«Όμως, και οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους, οφείλουν επίσης να στραφούν σε μια νέα αντίληψη. Να αντιμετωπίσουν τον εργαζόμενο περισσότερο ως στοιχείο ανταγωνιστικότητας και λιγότερο ως στοιχείο κόστους. Να δώσουν ευκαιρίες σε νέα παιδιά, αλλά και σε στελέχη που διαθέτουν εμπειρία σε διαφορετικό αντικείμενο. Να επωφεληθούν από νέες ιδέες και νέους τρόπους σκέψης» υπογράμμισε ο κ. Μίχαλος.

Διαβάστε επίσης:

Μίχαλος: Το 2014 χρονιά ορόσημο για την Ελλάδα