ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση των οικοδομικών αδειών τον Φεβρουάριο

Μείωση των οικοδομικών αδειών τον Φεβρουάριο

Πτώση της τάξης του 20,7% είχε η συνολική οικοδομική δραστηριότητα τον Φεβρουάριο του 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ σήμερα.

Οι συνολικές οικοδομικές άδειες ανήλθαν σε 983 δηλαδή σε 162,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 716,6 χιλιάδες m3 όγκου.

Το τελευταίο δωδεκάμηνο, δηλαδή από τον Μάρτιο του 2013 έως τον Φεβρουάριο του 2014 η συνολική οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 24,8% και ανήλθε σε 15.626 οικοδομικές άδειες που αντιστοιχούν σε 2.913,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.786,7 χιλιάδες m3 όγκου.

Διαβάστε επίσης

Αυξήθηκαν κατά 4,1% οι οικοδομικές άδειες τον Οκτώβριο