Α. Ανδρεάδης: Οι τράπεζες να στηρίξουν τις τουριστικές επιχειρήσεις

Α. Ανδρεάδης: Οι τράπεζες να στηρίξουν τις τουριστικές επιχειρήσεις

Το... μπαλάκι στις τράπεζες πέταξε σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Ανδρέας Ανδρεάδης, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων.

Τα στρες τεστς ήταν επιτυχημένα για τις Ελληνικές τράπεζες κι έτσι ο κ. Ανδρεάδης τόνισε πως πλέον ήρθε η σειρά τους να τονώσουν τις αγορές:

«Mετά και την επιτυχή ολοκλήρωση των stress tests, δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για την μη επαρκή χρηματοδότηση, σε λογικό κόστος, της πραγματικής οικονομίας και των τουριστικών επιχειρήσεων, από τις ελληνικές τράπεζες».

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ σημειώνει πως πρέπει να υπάρξει άμεση συνεργασία Πολιτείας και τραπεζών, προκειμένου οι τελευταίες να διαχειρισθούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τα υφιστάμενα κόκκινα δάνεια και να στηρίξουν άμεσα τις βιώσιμες και υγιείς τουριστικές επιχειρήσεις. Προτείνει τη διαγραφή των προσαυξήσεων υπερημερίας, την επιμήκυνση της αποπληρωμής των δανείων και τον εξορθολογισμό των επιτοκίων.

«Εξάλλου το συνολικό ύψος δανεισμού προς τον τουρισμό είναι της τάξης των 6-7 δισ. ευρώ, δηλαδή υποπολλαπλάσιο του ετήσιου κύκλου εργασιών του τομέα. Οι βιώσιμες τουριστικές επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, είναι έτοιμες να συνδράμουν δυναμικά στην αναθέρμανση της οικονομίας εάν τους παρασχεθούν βιώσιμες λύσεις χρηματοδότησης τόσο για επενδύσεις σε ανακαινίσεις και επεκτάσεις, όσο και για κεφάλαια κίνησης».

Τέλος, κάνει ειδική μνεία στις καταθέσεις των Ελληνικών τραπεζών τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη του τρέχοντος έτους τονίζοντας πως αυξήθηκαν κατά 1,5 δισ. ευρώ, λόγω της ανόδου που παρατηρήθηκε φέτος στον τουρισμό καθώς και στην πιστωτική επέκταση των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις, η οποία συνεχίσθηκε με αρνητικούς ρυθμούς της τάξης του -3,5% και τον Σεπτέμβριο.