ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιος θα είναι ο πιο επικερδής κλάδος για το 2016;

Ποιος θα είναι ο πιο επικερδής κλάδος για το 2016;

Σύμφωνα με το Forbes ο κλάδος της τεχνολογίας αναμένεται να ξεπεράσει σε κέρδη και τα χρηματοοικονομικά.

Ειδικά, όμως, η ιατρική τεχνολογία εκτιμάται ότι θα φέρει τα περισσότερα κέρδη τη νέα χρονιά!

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε ο κλάδος της ιατρικής τεχνολογίας αναμένεται να έχει φέτος περιθώριο κέρδους 21,6%. Πάντως, γενικότερα, ο κλάδος της τεχνολογίας θα έχει περιθώριο κέρδους 17,2% ενώ τα χρηματοοικονομικά 17,1%.

Και για την ενέργεια, όμως, αναμένεται ανάκαμψη…

Δείτε τον Πίνακα:

forbes