Κατασχέσεις και πλειστηριασμοί για όσους χρωστούν στο ΙΚΑ

Κατασχέσεις και πλειστηριασμοί για όσους χρωστούν στο ΙΚΑ
Σημειώνεται ότι οι οφειλές προς το ΙΚΑ κινούνται στα 5,9 δισ. ευρώ...

Με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς θα αντιμετωπίσει το ΙΚΑ την απροθυμία των οφειλετών να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχει εξαγγείλει και να καταβάλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές τους.

Σημειώνεται ότι οι οφειλές προς το ΙΚΑ κινούνται στα 5,9 δισ. ευρώ.

Σε ανοικτή επιστολή που απέστειλε χθες ο διοικητής του ΙΚΑ κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος στις δηµόσιες επιχειρήσεις Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου, τους οργανισµούς Τοπικής αυτοδιοίκησης, τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις και τους Γεωργικούς Συνεταιρισµούς που αντιµετωπίζουν προβλήµατα οφειλών από καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές , τονίζει ότι «η εφαρµογή των αναγκαστικών µέτρων θα είναι άµεση και χωρίς εξαίρεση».

Με την επιστολή του ο κ. Σπυρόπουλος ενηµερώνει για τις δυνατότητες διακανονισµού και αποπληρωµής που παρέχει η πρόσφατη ασφαλιστική ρύθµιση µε την αξιοποίηση των ιδιαίτερα ευνοϊκών όρων που προβλέπει.

Επισημαίνει ακόμη ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί αφετηρία οριστικής απεμπλοκής των επιχειρήσεων από το δυσβάστακτο βάρος οφειλών ασφαλιστικών εισφορών που δυσχεραίνουν την αναπτυξιακή προοπτική τους.

Ο κ. Σπυρόπουλος υπενθυµίζει ότι οι υφιστάµενες ασφαλιστικές εισφορές ενσωµατώνουν ως ένα βαθµό και την απώλεια εσόδων που προκαλούν η εισφοροδιαφυγή, η εισφοροαποφυγή και η αδήλωτη εργασία και τονίζει ότι για οφειλέτες που δεν θα ενταχθούν στην ρύθµιση και δεν θα καταβάλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, η εφαρµογή των αναγκαστικών µέτρων είναι άµεση και χωρίς εξαίρεση.