ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρώτη κατοικία: Απαλλαγή δανειολήπτη από «κόκκινες» οφειλές 250.000 ευρώ

Πρώτη κατοικία: Απαλλαγή δανειολήπτη από «κόκκινες» οφειλές 250.000 ευρώ

Γενναίο κούρεμα χρεών προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από το αρμόδιο δικαστήριο, σε δανειολήπτη, οι οφειλές του οποίου ανέρχονταν συνολικά στις 297.000 ευρώ.

Σύμφωνα με δικαστική απόφαση, ο δανειολήπτης απαλλάσσεται από χρέη συνολικού ύψους 250.000,00 ευρώ περίπου, αφού καλείται να αποπληρώσει το ποσό των 42.000 ευρώ, σε μηνιαίες δόσεις ύψους 300 ευρώ, για 29 έτη.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει το tempo24.gr έγινε δεκτή αντένταση Δικηγόρου, περί μη δόλιας περιέλευσης δανειολήπτη σε υπερχρέωση αφού οι ίδιες πιστώτριες ήταν αυτές που συνέβαλλαν σημαντικά στο οικονομικό του αδιέξοδο, προκαλώντας του την αισιοδοξία και την πεποίθηση ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτησή τους και έτσι τον ενέπλεξαν σε υπερβολικό δανεισμό και σε εξάρτηση από αυτόν.

Aξίζει να σημειωθεί ότι ο δανειολήπτης είναι υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας που έλαβε δάνεια συνολικού ύψους 297.000 ευρώ.

Στην εν λόγω υπόθεση επιδικάσθηκαν μηνιαίες δόσεις 300 ευρώ μηνιαίως για 29 μήνες κατ'άρθρο 8 παρ.2 και ποσό 137,44 ευρώ κατ'άρθρ. 9 παρ.2 για είκοσι έτη για την προστασία της πρώτης, μοναδικής και κύριας κατοικίας του.

Συνολικό καταβαλλόμενο ποσό περίπου 42.000,00 ευρώ οι δε δόσεις των 137,44 ευρώ επιβαρύνονται με το κυμαινόμενο επιτόκιο σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Απαλλάσσεται από χρέη συνολικού ύψους 250.000,00 ευρώ περίπου.