Σε πρότυπη δίκη ο συμψηφισμός χρεών Δημοσίου-ιδιωτών

Σε πρότυπη δίκη ο συμψηφισμός χρεών Δημοσίου-ιδιωτών

Σε πρότυπη δίκη προκειμένου η απόφαση που θα εκδοθεί να αποτελέσει «πιλότο» και για άλλες υποθέσεις θα κριθεί η συνταγματικότητα ή μη διάταξης η οποία επιτρέπει τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό των οφειλών του Δημοσίου με χρέη φορολογουμένων που όμως είναι σε δικαστική αναστολή ή έχει ρυθμιστεί η αποπληρωμή τους σε δόσεις.

Η υπόθεση εισάγεται στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ως ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος ύστερα από σχετική αίτηση εταιρείας security.

Η εταιρεία ζήτησε από την Δ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί στο όνομά της και αφορούσαν αμοιβές από φορείς του στενού δημοσίου τομέα προερχόμενες από παροχή υπηρεσιών φύλαξης κατόπιν υπογραφής σχετικών συμβάσεων (εργολαβικών).

Διαβάστε περισσότερα: www.newscode.gr