ΕΕ: Αντιδρούν οι χώρες για εγγυήσεις στις τράπεζες

ΕΕ: Αντιδρούν οι χώρες για εγγυήσεις στις τράπεζες

Αποκαλυπτική είναι η έκθεση που δημοσιεύει το Reuters και βρίσκεται στα χέρια των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ.

Σύμφωνα με αυτή τα μέτρα των τραπεζών για να διαφυλάξουν την κεφαλαιακή τους βάση θα διογκώσουν ενδεχομένως το δημόσιο χρέος των χωρών της ΕΕ και θα περιορίσουν τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

Η έκθεση περιγράφει επίσης τις αντιρρήσεις των χωρών της ΕΕ στα σχέδια στήριξης των τραπεζών μέσω εγγυήσεων, πράγμα που σημαίνει ότι θα αναγκάζεται τώρα η κάθε χώρα χωριστά να παρέχει η ίδια εγγυήσεις προς τις προβληματικές της τράπεζες.

Το έγγραφο αυτό αναδεικνύει επίσης τις ανησυχίες που υπάρχουν στην ΕΕ για τη συρρίκνωση των ισολογισμών των τραπεζών, στο πλαίσιο μιας συνολικής τους προσπάθειας να ενισχυθούν τα κεφάλαια 70 ευρωπαϊκών τραπεζών μέχρι τον Ιούνιο του 2012.

"Υπάρχουν σοβαροί προβληματισμοί για μια πιθανώς ακατάλληλη απομόχλευση των τραπεζών στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων, η οποία θα θέσει σε κίνδυνο την επάρκεια της παρεχόμενης ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και θα προκαλέσει υπερβολικές και επιπρόσθετες πιέσεις στο δημόσιο χρέος των χωρών", ανέφεραν ανώτεροι αξιωματούχοι από τα υπουργεία Οικονομικών της ΕΕ σύμφωνα με το κείμενο.