ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακριβό το επιτόκιο δανεισμού στην δημοπρασία εντόκων

Ακριβό το επιτόκιο δανεισμού στην δημοπρασία εντόκων

Έξι μονάδες βάσης αυξήθηκε το επιτόκιο από δημοπρασία εντόκων γραμματίων (ΕΓΔ) 26 εβδομάδων την Τρίτη, με το Δημόσιο να αντλεί 1,625 δισ. ευρώ.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο ανήλθε στο 4,95% έναντι 4,89% της προηγούμενης έκδοσης, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,93 φορές έναντι συντελεστή κάλυψης 2,91 στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Ο ΟΔΔΗΧ, που δεν παρείχε στοιχεία για το ποσοστό συμμετοχής ξένων επενδυτών, είπε ότι αποδέχτηκε συμπληρωματικές μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατ. ευρώ.

Έως τις 15 Δεκ. ενδέχεται να υποβληθούν επιπλέον μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους έως 30% του δημοπρατούμενου ποσού.