ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Μεγάλη η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από ΕΚΤ και ELA

Μεγάλη η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από ΕΚΤ και ELA

Στα 87,4 δισεκ. ευρώ ανήλθε η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από το ευρωσύστημα (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ΕLΑ) στο τέλος Ιανουαρίου από 56 δισεκ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2012.

Σύμφωνα με τη μηνιαία λογιστική κατάσταση της Τραπέζης της Ελλάδος οι ελληνικές τράπεζες αναγκάστηκαν να δανειστούν τον Ιανουάριο μέσω του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας (ELA) περίπου 5,2 δισεκ. ευρώ. Επιπροσθέτως άντλησαν ρευστότητα 82,2 δισεκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Βασικός λόγος για τη σημαντική αύξηση της εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από τη ρευστότητα του ευρωσυστήματος ήταν η μεγάλη φυγή των καταθέσεων που παρατηρήθηκε τον Ιανουάριο κι η οποία έφθασε τα 12 δισεκ. ευρώ.