Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης από τον Ερυθρό Σταυρό και το Δήμο Αθηναίων

Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης από τον Ερυθρό Σταυρό και το Δήμο Αθηναίων

Η κοινή πορεία σε θέματα ανθρωπισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση του προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr Αντώνιου Αυγερινού, με το δήμαρχο Αθηναίων, Γιώργο Καμίνη, την Τρίτη (26/07/2016).

Η απόλυτη ταύτιση των δύο πλευρών στα παραπάνω θέματα μεταφράζεται στην ανάπτυξη πολλαπλών δράσεων στήριξης ενός μεγάλου αριθμού ευπαθών ομάδων του ελληνικού πληθυσμού. Επιπλέον, συζητήθηκε η προοπτική ανάληψης περαιτέρω πρωτοβουλιών κοινωνικού χαρακτήρα, με σκοπό να υποστηριχθεί άμεσα ακόμη μεγαλύτερος αριθμός ατόμων και οικογενειών που βιώνουν συνθήκες φτώχειας και οικονομικού ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Το πεδίο δράσης μιας σειράς Διευθύνσεων, Τμημάτων αλλά και Γραφείων του Δήμου Αθηναίων συμπίπτει συχνά με τις αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχονται από τους βασικούς τρεις Τομείς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Κοινωνικής Πρόνοιας, Νοσηλευτικής, Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών) και για το λόγο αυτό η στενή συνεργασία των δύο φορέων μπορεί να οδηγήσει άμεσα σε απτά αποτελέσματα συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανακούφιση συνανθρώπων μας που υποφέρουν.