ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πάτρα: Παρατείνεται η προθεσμία για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη

Πάτρα: Παρατείνεται η προθεσμία για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη

Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου, η ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για τις κατηγορίες των Δημοτών που με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο έχει μειώσει τα δημοτικά τέλη ή τους έχει απαλλάξει από αυτά.

Δεδομένου ότι μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας ο Δήμος δεν θα μπορέσει να αποστείλει στην ΔΕΗ άλλη συγκεντρωτική κατάσταση, καλούνται οι δικαιούχοι να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Τ.Α.Π., τηλέφωνα 2613 610239, 2613 610254, 2613 610257) και να υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά τους μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.