ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποτελέσματα συνάντησης Στυλιανίδη – Fuchtel

Αποτελέσματα συνάντησης  Στυλιανίδη – Fuchtel

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, όπως επίσης και οι Γενικοί Γραμματείς, κ. Γιάννης Ιωαννίδης και κ. Άγγελος Συρίγος είχαν συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εντεταλμένο της γερμανικής κυβέρνησης για την ελληνογερμανική συνεργασία κ. Hans Joachim Fuchtel, ενώ υπήρξε και συνάντηση σε επίπεδο ομάδων εργασίας των δύο υπουργείων.

Ο κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος με απόφαση του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, ορίστηκε αντίστοιχα ως εντεταλμένος της Ελληνικής Κυβέρνησης για ζητήματα διμερούς συνεργασίας των ΟΤΑ, έθεσε στον κ. Fuchtel τους βασικούς τομείς στους οποίους αποφασίστηκε από κοινού να εστιαστεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Αναλυτικά οι τομείς αυτοί είναι:

• Οι σύγχρονες μέθοδοι εξορθολογισμού των ΟΤΑ

• Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

• Το Περιβάλλον και η Διαχείριση Απορριμμάτων

• Η χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διοίκηση

• Η ανάπτυξη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού

• Η προώθηση συνεργειών μεταξύ Δήμων και επιχειρήσεων καθώς και η προώθηση εταιρικών σχέσεων μεταξύ πόλεων και Περιφερειών.

• Η μόχλευση και αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας

• Οι σύγχρονες μέθοδοι ενίσχυσης των κοινωνικών δικτύων των Δήμων, με στόχο τον αποτελεσματικό πόλεμο ενάντια στη φτώχεια κ.α.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο υπουργός Εσωτερικών έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η διμερής συνεργασία σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αμοιβαία επωφελής. Επιβεβαιώνει την παραδοσιακή φιλία των δύο λαών και εδραιώνει μια σχέση αλληλοσεβασμού και αλληλοεκτίμησης μεταξύ των δύο κρατών.

Κοινή επιδίωξη είναι η ανάπτυξη μιας Στρατηγικής Συνεργασίας που στοχεύει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην αμοιβαία στήριξη, με σκοπό την επιτάχυνση της εξόδου της Ευρωζώνης από τη κρίση.

Η συνεργασία των δύο Κυβερνήσεων και η επέκταση της σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, ενεργοποιεί τις τοπικές κοινωνίες των δύο κρατών, ενισχύει την αρχή της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην πράξη και συμβάλλει ώστε να ευοδωθεί η μεγάλη εθνική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη».