Γ. Μαυραγάνης: Δυσχερής η είσπραξη των προστίμων του ΣΔΟΕ

Γ. Μαυραγάνης: Δυσχερής η είσπραξη των προστίμων του ΣΔΟΕ

«Η είσπραξη των προστίμων που επιβλήθηκαν μετά από ελέγχους του ΣΔΟΕ καθίσταται δυσχερής», παραδέχεται ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης

σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάνατηση ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντίνου Τριαντάφυλλου.

Ο κ. Μαυραγάνης ενημερώνει ότι οι εκθέσεις που έχει αποστείλει το ΣΔΟΕ στις αρμόδιες ΔΟΥ και τα τελωνεία της χώρας, από το 2009 έως τις 30.11.2012, για τις περαιτέρω δικές τους ενέργειες επί θεμάτων προστίμων και οφειλών φορολογουμένων ανέρχονται συνολικά σε 116.648.

Σημειώνει πάντως πως «η είσπραξη προστίμων που επιβλήθηκαν συνεπεία ελέγχων που διενήργησε το ΣΔΟΕ καθίσταται δυσχερής, λόγω του μεγάλου ύψους αυτών αλλά και του γεγονότος ότι οι υπόχρεοι καταβολής τους φυσικά ή νομικά πρόσωπα στερούνται, στις πλείστες των περιπτώσεων, περιουσιακών στοιχείων κατά το χρόνο επιβολής και βεβαίωσης αυτών».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητούσε να ενημερωθεί αν υπάρχουν συνολικά απογραφικά στοιχεία για τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί από το ΣΔΟΕ από το 2009 έως και σήμερα και ποιο είναι το σύνολο των προστίμων που έχουν επιβληθεί και το ποσό που έχει εισπραχθεί.