ΔΗΜΑΡ: Απαραίτητη η εξαίρεση από το μάθημα των Θρησκευτικών

ΔΗΜΑΡ: Απαραίτητη η εξαίρεση από το μάθημα των Θρησκευτικών

Ερώτηση στον υπουργό Παιδείας για το δικαίωμα απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών, κατέθεσαν οι βουλευτίνες της Δημοκρατικής Αριστεράς Μ. Γιαννακάκη και Μ. Ρεπούση, επικαλούμενες συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρξε άρνηση παροχής της απαλλαγής.

Όπως σημειώνουν, σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 91109/Γ2/10.07.2008 & 104071/Γ2/4.8.2008 εγκύκλιους του υπουργείου, οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται απαλλαγής από την παρακολούθηση του μαθήματος των Θρησκευτικών, εφόσον έχει προηγηθεί υπεύθυνη δήλωση των γονέων του μαθητή, είτε του ίδιου αν είναι ενήλικος, στην οποία αναφέρεται ότι δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει το εν λόγω μάθημα για λόγους συνείδησης.

Ωστόσο βάσει της υπ’αριθμ. Φ.12/977/109744/Γ1/26.8.2008 εγκυκλίου, η αρμοδιότητα ελέγχου των θρησκευτικών πεποιθήσεων του αιτούμενου παρέχεται στην διεύθυνση του εκάστοτε σχολείου, ενώ παράλληλα, το δικαίωμα εξαιρέσεως παρέχεται αποκλειστικά σε αλλόθρησκους ή ετερόδοξους, με αποτέλεσμα -όπως επισημαίνουν οι δύο βουλευτίνες- να ακυρώνει ουσιαστικά τις πρωτύτερες, αφού δεν επιτρέπει την εξαίρεση σε ορθόδοξους. Επιπλέον, αναφέρουν, η σχετική δήλωση αποτελεί τεκμήριο θρησκευτικής πεποιθήσεως, γεγονός που αντίκειται τόσο στις εγχώριες όσο και στις Ευρωπαϊκές σχετικές διατάξεις.

Σύμφωνα με τις κυρίες Γιαννακάκη και Ρεπούση, η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών κρίνεται απαραίτητη δεδομένου του ομολογιακού-κατηχητικού χαρακτήρα της θρησκευτικής εκπαίδευσης. 

Επικαλούνται επίσης συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου οι αντιφάσεις μεταξύ των προαναφερθεισών εγκυκλίων έχουν ως αποτέλεσμα την άρνηση παροχής απαλλαγής σε μαθητές και στο πλαίσιο αυτό ερωτούν τον αρμόδιο υπουργό αν προτίθεται να προβεί στην αντικατάσταση του όρου «μη ορθόδοξοι μαθητές» της Φ.12/977/109744/Γ1/26.8.2008 εγκυκλίου με τον όρο «απαλλασσόμενοι μαθητές», στην  εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και στην άμεση ενημέρωση όλων των διευθυντών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και των γονέων σχετικά με το συγκεκριμένο δικαίωμα .