ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Oι επιλεγέντες θα υπηρετήσουν επάξια τη Δικαιοσύνη»

«Oι επιλεγέντες θα υπηρετήσουν επάξια τη Δικαιοσύνη»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου, μετά τις σημερινές προαγωγές δικαστικών λειτουργών που έγιναν στις ηγεσίες των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας δήλωσε:

«Είμαι πεπεισμένος ότι οι επιλεγέντες με το ήθος, τις διοικητικές ικανότητες και την επιστημονική τους κατάρτιση θα υπηρετήσουν επάξια τη Δικαιοσύνη της χώρας μας, όπως έπραξαν μέχρι σήμερα και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην προάσπιση των θεσμών, καθώς και στην επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης, που αποτελεί απαίτηση των πολιτών και προϋπόθεση ανάπτυξης της πατρίδας μας».