ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε εξέλιξη το Συμβούλιο υπουργών Δικαιοσύνης-Εσωτερικών της ΕΕ

Σε εξέλιξη το Συμβούλιο υπουργών Δικαιοσύνης-Εσωτερικών της ΕΕ

Ξεκίνησαν οι εργασίες του διήμερου άτυπου συμβούλιο υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (JHA), που διεξάγονται στο Ζάππειο Μέγαρο των Αθηνών.

Στο διήμερο αυτό άτυπο συμβούλιο των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που λαμβάνει χώρα κατά την έναρξη της ελληνικής Προεδρίας, συναντώνται οι υπουργοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο, καθώς και οι Επίτροποι Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας.

Το ελληνικό υπουργείο Δικαιοσύνης, εκπροσωπεί ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαρ. Αθανασίου. Οι υπουργοί θα ασχοληθούν με ευρύτερα θέματα σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις μελλοντικές εξελίξεις στο χώρο ΔΕΥ της ΕΕ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα επικεντρωθούν σε ζητήματα σχετικά με τη Δικαιοσύνη, όπως είναι τα δικονομικά δικαιώματα και οι διεθνείς πτυχές της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων, ενώ την αυριανή ημέρα θα συζητηθούν θέματα σχετικά με τις εσωτερικές υποθέσεις και ειδικά για την τρομοκρατία και την ασφάλεια των συνόρων.