Γιωργάκη… έχεις γράμμα!

Γιωργάκη… έχεις γράμμα!
Ένας-ένας, οι Έλληνες πολίτες στέλνουν ανοικτή επιστολή-δήλωση προς την κυβέρνηση και αρνούνται το χρέος!

Ένας-ένας, οι Έλληνες πολίτες στέλνουν ανοικτή επιστολή-δήλωση προς την κυβέρνηση και αρνούνται το χρέος!

Επικαλούμενοι ότι ουδέποτε ρωτήθηκαν σχετικά με οποιαδήποτε σύναψη δανείου, κατά συνέπεια αρνούνται και την αποπληρωμή του…

Μάλιστα, υπογράφουν ονομαστικά το κείμενο και το στέλνουν online στο Γιωργάκη και τα υπόλοιπα «hi-tech» παιδιά της κυβέρνησης.