Γ. Παπανδρέου: Η Συμφωνία που πετύχαμε την 26η Οκτωβρίου είναι ορόσημο για τη χώρα

Γ. Παπανδρέου: Η Συμφωνία που πετύχαμε την 26η Οκτωβρίου είναι ορόσημο για τη χώρα

Γ. Παπανδρέου: Η Συμφωνία που πετύχαμε την 26η Οκτωβρίου είναι ορόσημο για τη χώρα.