ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

«Δεν θα υπάρξει άλλο πακέτο μέτρων, διότι δεν θα περάσει από τη Βουλή»

«Δεν θα υπάρξει άλλο πακέτο μέτρων, διότι δεν θα περάσει από τη Βουλή»

Βουλευτής Ν.Δ. στον «Αθήνα 9,84»

Σχόλιο: Εύστοχο και καθόλου υπονοούμενο…