ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

Επισκέπτης ή περαστικός από το δήμο ήταν ο κ. Καμίνης;

Επισκέπτης ή περαστικός από το δήμο ήταν ο κ. Καμίνης;

Σε δήλωση της για θέματα στο Ληξιαρχείο Αθηνών με τους ρομά

Σχόλιο: Είχε να ασχοληθεί με την ανασυγκρότηση του φιλελεύθερου Κέντρου μάλλον