ΦΑΡΜΑΚΟ

Novartis Hellas: 72 κλινικές μελέτες το 2021 στην Ελλάδα

Κλινικές μελέτες
Συμμετείχαν 718 ασθενείς
NOVARTIS HELLAS

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών, η Novartis Hellas θέτει στο επίκεντρο τις κλινικές μελέτες, με στόχο τη διάθεση καινοτόμων φαρμάκων σε ασθενείς ώστε να ζουν περισσότερο και καλύτερα.

Το 2021 η εταιρεία επένδυσε 7 εκατομμύρια δολάρια για τη διεξαγωγή 72 κλινικών μελετών, σε 43 κέντρα στην Ελλάδα, με συμμετοχή 718 ασθενών. Οι κλινικές μελέτες αφορούσαν τις θεραπευτικές κατηγορίες της Αιματολογίας, της Δερματολογίας και Ρευματολογίας, της Νευρολογίας, της Ογκολογίας, της Καρδιολογίας, της Νεφρολογίας, της Οφθαλμολογίας και της Πνευμονολογίας.

novartis56.jpg

Στην Ελλάδα, οι κλινικές μελέτες δημιουργούν αξία για τους ασθενείς, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τους Επαγγελματίες Υγείας και την Εθνική Οικονομία, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς που συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες επωφελούνται καθώς λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή θεραπεία και έγκαιρη πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, πριν από την ευρύτερη διάθεσή τους. Οι επαγγελματίες υγείας έχουν τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης θεραπείας ανά περίπτωση, ενώ η ερευνητική κοινότητα προχωράει σε υψηλού κύρους δημοσιεύσεις και διεθνείς συνεργασίες, οι οποίες αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. Η συμμετοχή σε κλινικές μελέτες μπορεί να αποφέρει, επίσης, οικονομικά οφέλη με εισροή σημαντικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, καθώς οι επενδύσεις σε αυτό τον τομέα αποτελούν σημαντική πηγή νέων θέσεων εργασίας, και στο εθνικό σύστημα υγείας με βελτίωση της οργάνωσης και του εξοπλισμού.

Διαβάστε επίσης:

ΣΦΕΕ: Επενδύσεις έως 250 εκατ. ευρώ το χρόνο σε κλινικές μελέτες μπορεί να προσελκύσει η Ελλάδα