ΦΑΡΜΑΚΟ

ΣΦΕΕ: Τριπλάσια η επιβάρυνση για τις φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα

ΣΦΕΕ: Τριπλάσια η επιβάρυνση για τις φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα

Θλιβερή είναι η σύγκριση της Ελλάδας με εννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με την επιβάρυνση που υφίστανται οι φαρμακευτικές εταιρείες από το ύψος του rebate και του clawback, τονίζει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Ο ΣΦΕΕ συγκέντρωσε στοιχεία από τους Συνδέσμους Φαρμακευτικών Εταιρειών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ρουμανίας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Σουηδίας και της Ολλανδίας, για το συνολικό rebate και clawback που καταβάλλουν οι εταιρείες και για το ποσοστό στο οποίο αντιστοιχεί ως συνεισφορά στη φαρμακευτική δαπάνη στις χώρες αυτές.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι, οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα συνεισφέρουν σε τριπλάσιο ποσοστό στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών αυτών, με το ΣΦΕΕ να κάνει λόγο για φορολογική εξόντωση μέσω υποχρεωτικών επιστροφών και εκπτώσεων. Όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, στην Ελλάδα οι εταιρείες συνεισφέρουν με 27,3%, όταν ο μέσος όρος των συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών είναι στο 8,6%.

rebate clawback

Τις συγκρίσεις αυτές ανέδειξε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Πασχάλης Αποστολίδης, στο πλαίσιο του Συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Healthworld 2017. Ο κ. Αποστολίδης παρουσίασε επίσης, στοιχεία για τη φαρμακευτική δαπάνη, από πρόσφατη μελέτη καθηγητών Οικονομικών της Υγείας. Στη μελέτη καταδεικνύεται ότι η φαρμακευτική δαπάνη εξαρτάται από μια σειρά εξωγενών και ενδογενών παραγόντων, οι οποίοι δεν λήφθηκαν υπόψη και ότι αγνοήθηκαν οι πραγματικές ανάγκες των ασθενών, στον καθορισμό της δαπάνης για την Ελλάδα. Η μελέτη καταλήγει ότι ο τρέχων φαρμακευτικός προϋπολογισμός στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος από ό,τι υποδεικνύεται με βάση τα δημογραφικά, επιδημιολογικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της χώρας. Αφενός απαιτούνται πολιτικές ρύθμισης και εξορθολογισμού των ποσοτήτων και του μείγματος των φαρμάκων, αφετέρου χρειάζεται αύξηση της δαπάνης, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ.

«Σε ένα τόσο βεβαρημένο περιβάλλον, όπου οι φαρμακευτικές εταιρείες πληρώνουν περίπου 1 δισ. ευρώ σε υποχρεωτικές εκπτώσεις κι επιστροφές και με μια ανεπαρκή φαρμακευτική δαπάνη, που δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των Ελλήνων ασθενών (καθώς έχει περιοριστεί κατά 62% στα χρόνια της κρίσης και βρίσκεται μόλις στο 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου), προωθούνται από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και άλλα οριζόντια μέτρα που απειλούν τη βιωσιμότητα των εταιρειών και το κυριότερο πλήττουν την πρόσβαση των ασθενών στα απαραίτητα για τη ζωή τους φάρμακα» επισήμανε ο κ. Αποστολίδης.