ΥΓΕΙΑ

Τραυλισμός στα παιδιά: Σε ποια ηλικία εμφανίζεται;

Τραυλισμός στα παιδιά: Σε ποια ηλικία εμφανίζεται;
pixabay.com

Ποια είναι τα αίτια του τραυλισμού.

Η συνηθέστερη εμφάνιση του τραυλισμού είναι μεταξύ των 2-5 χρόνων, σε κάποιες περιπτώσεις από τους 18 μήνες, όταν, δηλαδή, έχουμε ραγδαία ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού.

Στην πλειονότητα των παιδιών, τα συμπτώματα τραυλισμού, αλλά και της φυσιολογικής δυσχέρειας στην ομιλία θα εξαφανιστούν από μόνα τους. Υπάρχουν, ωστόσο, κι εκείνες οι περιπτώσεις που θα χρειαστούν την παρέμβαση εξειδικευμένου λογοθεραπευτή, προτού το παιδί αντιμετωπίσει κοινωνικά και συναισθηματικά εμπόδια εξαιτίας της δυσχέρειας αυτής.

Πού οφείλεται

Οι βασικότεροι παράγοντες που, σε συνάρτηση μεταξύ τους και όχι ο καθένας από μόνος του, καταδεικνύουν την ύπαρξη χρόνιου προβλήματος και όχι μιας απλής διαταραχής, ικανής να ξεπεραστεί από μόνη της, είναι οι εξής:

Το οικογενειακό ιστορικό

H ύπαρξη ενός συγγενή που τραύλιζε ως παιδί ή συνεχίζει να τραυλίζει ως ενήλικος.

Η ηλικία κατά την έναρξη

O τραυλισμός που εμφανίζεται πριν από τα 3 ½ χρόνια έχει αυξημένες πιθανότητες να εξαφανιστεί μόνος του.

Ο χρόνος που μεσολαβεί από την έναρξη

Παιδιά που τραυλίζουν έξι μήνες και πάνω, έχουν λιγότερες πιθανότητες να το ξεπεράσουν μόνα τους.

Το φύλο

Τόσο λόγω εγγενών διαφορών μεταξύ των δύο φύλων, όσο και εξαιτίας διαφορετικής αντιμετώπισης από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, τα κορίτσια φαίνεται ότι ξεπερνούν ευκολότερα τον τραυλισμό από τα αγόρια.

Στέλιος Μαντούδης
Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής
Επιστημονικά Υπεύθυνος των Αναπτυξιακών Κέντρων Mandou
www.mandou.gr