ΥΓΕΙΑ

Ξανθός: Σταδιακή σύγκλιση των δαπανών υγείας με τον μ.ο. της ΕΕ

Ξανθός: Σταδιακή σύγκλιση των δαπανών υγείας με τον μ.ο. της ΕΕ

Την προσπάθεια αξιοποίησης του τομέα της Υγείας ως πεδίου προνομιακής παρέμβασης μίας αριστερής κυβέρνησης εντός του μνημονίου, υποσχέθηκε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, κατά τις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή.

Ο κ. Ξανθός παραδέχτηκε ότι τους προηγούμενους οκτώ μήνες, κατά τους οποίους ήταν αναπληρωτής υπουργός Υγείας, δεν έγινε εφικτή η αντιστροφή της πορείας λειτουργικής κατάρρευσης του ΕΣΥ, παρά την εκπόνηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την επιβίωσή του. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξε επιδείνωση των διαχρονικών προβλημάτων του (υποστελέχωση-χρέη-ελλείψεις υλικών-αναμονές στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, Εξωτερικά Ιατρεία, Χειρουργεία κλπ.).

Η υλοποίηση μέτρων με προοδευτικό χαρακτήρα και κοινωνικό πρόσημο είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις, ξεκαθάρισε ο κ. Ξανθός, τις οποίες θα δημιουργήσει ο διαρκής αγώνας της κυβέρνησης και της κοινωνίας, με αιχμή του δόρατος τη μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την Ψυχική Υγεία. Έκανε λόγο, επίσης, για αναχρηματοδότηση της δημόσιας περίθαλψης και σταδιακή σύγκλιση των δημόσιων δαπανών υγείας (ως ποσοστό του ΑΕΠ) με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι στόχοι τους οποίους θέτει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας για το επόμενο διάστημα είναι:

- H λειτουργική σταθεροποίηση του Συστήματος Υγείας και η ανάσχεση της αποδιοργάνωσης των δημόσιων δομών, με άμεση αύξηση του ορίου δαπανών κατά 150 εκατ. ευρώ και επιτάχυνση των διαδικασιών για μια πρώτη αισθητή «ένεση» ανθρώπινου δυναμικού στο γερασμένο και κουρασμένο Σύστημα Υγείας.

- Εξάλειψη ή περιορισμός των εμποδίων πρόσβασης. Στο αμέσως επόμενο διάστημα υλοποιείται η δέσμευση για την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων, με ειδικό βιβλιάριο και κάρτα υγείας που θα διασφαλίζει αξιόπιστη ιατρική παρακολούθηση, εργαστηριακές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή, νοσηλεία και υγειονομικές παροχές.

Εξασφάλιση των απαραίτητων ισοδύναμων μέτρων για το εισιτήριο των 5 ευρώ.

- Ανάπτυξη ενός Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) σε όλη τη χώρα που θα βασίζεται στις αποκεντρωμένες μονάδες υγείας γειτονιάς, στα Κέντρα Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου, στον οικογενειακό γιατρό με συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης και στη διεπιστημονική ομάδα υγείας.

Σε πρώτη φάση το δίκτυο της ΠΦΥ θα αναπτυχθεί σταδιακά σε 3-4 αστικές περιοχές της χώρας , σε συνεργασία με τις κοινωνικές δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Δημοτικά Ιατρεία, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ) και με τη συνδρομή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων.

- Αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσοκομείων: Δημιουργία αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών ( ΤΕΠ) - θέσπιση της εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική- διασύνδεση ΤΕΠ-ΕΚΑΒ. Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος των ραντεβού και της λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων , διαφανής λίστα χειρουργείου και διαχείρισης των κλινών ΜΕΘ με στόχο την ισότιμη, έγκαιρη και χωρίς συναλλαγές εξυπηρέτηση των ασθενών. Αναμόρφωση του συστήματος προμηθειών και της εφοδιαστικής αλυσίδας των νοσοκομείων.

- Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην κατεύθυνση του μετασχηματισμού του ασύλου και της ανάπτυξης τομεοποιημένων, πρωτοβάθμιων και κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με σεβασμό των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών. Προώθηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας με βάση το κοινοτικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών και την ανάπτυξη δικτύων, διασύνδεσή της με την ΠΦΥ, ανάπτυξη τμημάτων οξέων ψυχιατρικών περιστατικών στα Γενικά Νοσοκομεία.

Μεταξύ των μέτρων, τα οποία θα λάβει το υπουργείο Υγείας, με στόχο να καταστεί βιώσιμη η χρηματοδότηση του Συστήματος Υγείας, είναι:

- Επανεπένδυση στην ΠΦΥ, την πρόληψη και την αγωγή υγείας, που μακροπρόθεσμα μειώνουν το κόστος περίθαλψης.

- Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της για τη βελτίωση των οικονομικών όρων συνεργασίας με τους παρόχους, τη φαρμακευτική βιομηχανία και άλλους προμηθευτές υπηρεσιών.

- Ανασυγκρότηση του ΕΟΠΥΥ, αναθεώρηση των συμβάσεων με τους ιδιώτες παρόχους σε όλα τα επίπεδα, ώστε να αντιμετωπιστεί καίρια το ζήτημα της προκλητής ζήτησης και της κατασπατάλησης δημόσιων πόρων, καθώς και άνοιγμα των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ στους νέους γιατρούς συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της ανεργίας και της φυγής επιστημόνων στο εξωτερικό.

- Καθορισμός κλειστού προϋπολογισμού για τα πολύ ακριβά καινοτόμα φάρμακα (ΦΥΚ) και διαπραγμάτευση τιμών με βάση το αποδεδειγμένο θεραπευτικό όφελος.

- Ανατιμολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων σε συνδυασμό με κλιμακωτές εκπτώσεις (rebate) με βάση τον όγκο, καθώς και με κατευθυντήριες διαγνωστικές οδηγίες και real time έλεγχο των παραπεμπτικών.

- Ενσωμάτωση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της προκλητής ζήτησης, της σπατάλης και της διαφθοράς.

- Ενόψει της νέας χρηματοδοτικής περιόδου (ΣΕΣ 2014-2020) καταρτίζεται το στρατηγικό και επιχειρησιακό πλάνο του υπουργείου Υγείας με βασικό πυλώνα την βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και τη μείωση των ανισοτήτων.

Η φαρμακευτική πολιτική θα στοχεύει στην ισότιμη και καθολική πρόσβαση σε αποτελεσματικά, ποιοτικά και ασφαλή φάρμακα, δήλωσε ο κ. Ξανθός, με:

- Αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων και ταυτόχρονη χρήση νέων εργαλείων ελέγχου της συνταγογράφησης και του κόστους. Στην κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιηθούν η Επιτροπή Διαπραγμάτευση του ΕΟΠΥΥ, καθώς και η Επιτροπή Ελέγχου της Φαρμακευτικής Δαπάνης υπό τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου, που έχει προχωρήσει ήδη στην ενσωμάτωση περισσότερων θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

- Έμφαση σε δράσεις και πολιτικές που θα προάγουν την παραγωγική προοπτική και την ανάπτυξη στον κλάδο του φαρμάκου, τη βασική και την κλινική έρευνα και τις αντίστοιχες επενδύσεις.

- Αποτελεσματικό έλεγχο στην έγκριση και διακίνηση των φαρμακευτικών προϊόντων (ενίσχυση του ΕΟΦ και του ΙΦΕΤ με εξειδικευμένο προσωπικό, διασφάλιση της δυνατότητας να γίνει η Ελλάδα χώρα αναφοράς για την έγκριση νέων φαρμάκων σε όλη την Ε.Ε).

- Διάφανη και ξεκάθαρη τιμολογιακή πολιτική, δίκαιο σύστημα εκπτώσεων (rebates), μητρώα ασθενειών (registries) με τελικό στόχο τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και την προστασία της δημόσιας υγείας.

- Αποτελεσματική πολιτική αποζημίωσης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων από τα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των πολιτών στην απαραίτητη για αυτούς φαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και να αξιοποιούνται με ορθολογικό τρόπο τα χρήματα του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.

- Μείωση του ποσοστού συμμετοχής των ασθενών στο κόστος των φαρμάκων με κοινωνικά και νοσολογικά κριτήρια.

- Διασφάλιση της ασφαλούς και επαρκούς διάθεσης φαρμάκων σε όλη τη χώρα μέσα από το δίκτυο των ιδιωτικών φαρμακείων.

Ο κ. Ξανθός τόνισε, τέλος, ότι η επικέντρωση στη μείωση της τιμής/φαρμακευτικό σκεύασμα, η οποία εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια, είναι αδιέξοδη, ενώ η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης δεν περιόρισε τον όγκο της συνταγογράφησης, αντίθετα αύξησε την οικονομική επιβάρυνση των ασθενών.

«Το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο» σημείωσε ο υπουργός Υγείας και υποστήριξε ότι η λύση του οφείλει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δίκαια rebates, ενισχυμένους ελέγχους σε εγκριτικές και μετεγκριτικές διαδικασίες καθώς και έλεγχο της συνταγογράφησης.

Σχετικές ειδήσεις