ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Όλη η αλήθεια για τις αναλογιστικές μελέτες στα ταμεία

Όλη η αλήθεια για τις αναλογιστικές μελέτες στα ταμεία

Οι καταγγελίες του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιώργου Ρωμανιά για «πειραγμένες» και κατά εντολή αναλογιστικές μελέτες των ασφαλιστικών ταμείων δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει ήδη από το 2010 και συνεχίστηκε από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις.

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 360 ΕΥΡΩ!

Όλα βέβαια ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2010 όταν «πέρασε» το πρώτο μνημόνιο και στη σελίδα 7 του οποίου αναγράφεται: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ

10. Το Κοινοβούλιο ψήφισε μια σημαντική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Εισάγεται ένα νέο σύστημα που αποτελείται από μία ανταποδοτική σύνταξη που θα συμπληρώνει μία μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, προνοιακή, βασική σύνταξη, με στόχο τον έλεγχο της αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επιπτώσεων της μεταρρύθμισης όσον αφορά τα κύρια συνταξιοδοτικά ταμεία μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2010, και όσον αφορά τα μεγαλύτερα επικουρικά ταμεία συντάξεων μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2011».

Στην συνέχεια και με βάση τα ανωτέρω η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α), συνέχισε την συνεργασία που είχε ήδη ξεκινήσει λίγους μήνες πριν με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO), που εδρεύει στην Γενεύη..

Αυτά που ακολουθούν και θα διαβάσετε είναι αποσπάσματα και περιέχονται στο Τεχνικό Σημείωμα προς την Εθνική Αναλογιστική Αρχή Ενοποιημένη χρηματοοικονομική εξέλιξη του Ελληνικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος 2008- 2060:

«Δεύτερη Εκτίμηση της 22 Ιουνίου 2010

Το Μάιο του 2010 η Εθνική Αναλογιστική Αρχή της Ελλάδος ζήτησε τη συνδρομή του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO), με σκοπό την ανεξάρτητη εκτίμηση της χρηματοοικονομικής εξέλιξης του Ελληνικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος υπό το πρίσμα των μέτρων τα οποία κρίθηκαν αναγκαία να ληφθούν λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας...».

Δείτε τώρα τι λέει στην σελίδα 4, αυτή η απίστευτη μελέτη της πλάκας...:

«2.1.2 Μοντελοποίηση των μεταρρυθμιστικών προτάσεων

Τα βασικά σημεία της μεταρρύθμισης με μεγάλη χρηματοοικονομική επίδραση, που έχουν αναλυτικά μοντελοποιηθεί, είναι τα ακόλουθα:

(1) Για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που παρέχουν Κύρια Σύνταξη: Εισάγεται η βασική σύνταξη ύψους 360€ ανά μήνα για το σύνολο των συνταξιοδοτούμενων μετά την 1/1/2018. Η βασική σύνταξη θα καταβάλλεται αναλογικά σε ασφαλισμένους πριν την 1/1/2013. Θα μειώνεται κατά 1/35 για κάθε έτος που υπολείπεται από την ελάχιστη περίοδο των 35 ετών διαμονής στην Ελλάδα. Οι συντάξεις αναπηρίας θα καταβάλλονται κατ' αναλογία του βαθμού αναπηρίας οι συντάξεις χηρείας στην τυπική αναλογία που εφαρμόζεται στις λοιπές συντάξεις χηρείας».

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ποιοι και γιατί πίεζαν όλα αυτά τα χρόνια να οδηγηθούμε σε ενιαία εθνική σύνταξη των 360 ευρώ. Να εγγυάται δηλαδή το κράτος συντάξεις μέχρι αυτού του ποσού και μετά να διανέμει ορισμένα «ψίχουλα» παραπάνω ανάλογα με τα αποθεματικά των ταμείων.

Τι λέει η αναλογιστική μελέτη, αν δεν αλλάζαμε τίποτα και συνεχίζαμε με το παρόν ασφαλιστικό, το 2060 το έλλειμμα θα ήταν 10,7 % του ΑΕΠ.

Με το νέο ασφαλιστικό το 2060 θα είχαμε 6,5 % του ΑΕΠ, δηλαδή 4,2 % «κέρδος» (0,82 % ανά δεκαετία) επί του ΑΕΠ !!!

Το 4,2 % είναι μικρότερο από τις αμυντικές δαπάνες ενός έτους !!
Δηλαδή αν μειώναμε, για παράδειγμα, κάθε χρόνο κατά 1 % ΜΟΝΟ τις αμυντικές δαπάνες, σε 50 χρόνια θα εξοικονομούσαμε το συγκεκριμένο ποσό!!
Δηλαδή 2,5 δις ευρώ ένα δεκαετία, ήτοι 250 εκατ. ευρώ το χρόνο !!!

Όλη η φασαρία, η αναταραχή και το άδικο σύστημα θα επιφέρει μείωση 250 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Άραγε δεν θα μπορούσαν όλα αυτά τα χρόνια να εξοικονομηθούν χρήματα με άλλες μεθόδους, τεχνικές και περικοπές του αδηφάγου κράτους;

2η Εκτίμηση ILO- Aναλογιστική μελέτη 2010