Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κήρυξε το 2017 έτος προστασίας των παιδιών

Newsroom Newsroom

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κήρυξε το 2017 έτος προστασίας των παιδιών

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην Πατριαρχική Απόδειξη του επί τοις Χριστουγέννοις ανακηρύττει το Νέο Ετος 2017 ως Ετος του Παιδιού.

Γράφει συγκεκριμένα πως «ανακηρύσσομεν το 2017 Ετος προστασίας της ιερότητος της παιδικής ηλικίας, καλούντες πάντας να αναγνωρίζουν και να σέβωνται τα δικαιώματα και την ακεραιότητα των παιδίων».

Τονίζει πως «δυστυχώς, το Ευαγγέλιον των Χριστουγέννων κηρύσσεται και πάλιν εις ένα κόσμον, όπου ηχεί η κλαγγή των όπλων, όπου ασκείται απρόκλητος βία εις βάρος ατόμων και λαών, όπου κυριαρχεί ανισότης και κοινωνική αδικία. Αφόρητος είναι η κατάστασις εις την οποίαν ευρίσκονται τα αναρίθμητα παιδία, θύματα πολεμικών συγκρούσεων, εκρύθμων καταστάσεων, ποικιλωνύμων εκμεταλλεύσεων, διωγμών και διακρίσεων, πείνης, πενίας και επωδύνων στερήσεων».

Αναφέρεται στο νησί της Λέσβου και υπογραμμίζει πως «κατά τον παρελθόντα Απρίλιον είχομεν την ευκαιρίαν, μετά του Αγιωτάτου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, να διαπιστώσωμεν ιδίοις όμμασιν εν Λέσβω τας περιπετείας των προσφύγων και των μεταναστών και ιδίως τα οξέα προβλήματα των ταλαιπωρημένων παιδίων, των αθώων και ανυπερασπίστων θυμάτων της πολεμικής βίας, των φυλετικών και θρησκευτικών διακρίσεων και της αδικίας, ο αριθμός των οποίων αυξάνει συνεχώς.

Η εορτή του νηπιάσαντος δι᾿ ημάς Λόγου του Θεού, του παιδίου Χριστού, τον αφανισμόν του οποίου ζητεί η κοσμική εξουσία συμφώνως προς τον Ευαγγελιστήν Ματθαίον, είναι υπόμνησις και κλήσις να μεριμνήσωμεν διά τα παιδία, να προστατεύσωμεν τα ευάλωτα αυτά θύματα και να σεβασθώμεν την ιερότητα της παιδικής ηλικίας».

Υπενθυμίζει ο Πατριάρχης ότι «τα παιδία και αι ευαίσθητοι ψυχαί των απειλούνται βεβαίως και εις τας χώρας του ανεπτυγμένου οικονομικώς και σταθερωτέρου πολιτικώς κόσμου, από την μεγάλην κρίσιν του γάμου και της οικογενείας, από ποικιλομόρφους παρεμβάσεις και την άσκησιν σωματικής και ψυχικής βίας. Αλλοιώνεται η παιδική ψυχή εκ της καταλυτικής επιρροής των ηλεκτρονικών μέσων και ιδίως της τηλεοράσεως και του διαδικτύου εις την ζωήν των και από την ριζικήν αλλαγήν του επικοινωνιακού περιβάλλοντος. Ο άκρατος οικονομισμός τα μετατρέπει ενωρίς εις καταναλωτάς και ο ευδαιμονισμός εξαφανίζει ταχύτατα την παιδικήν αθωότητα.

Εν όψει των κινδύνων αυτών η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, απευθυνθείσα «μετ᾿ ιδιαιτέρας αγάπης και στοργής» προς τα παιδία και τους νέους, αναφέρει εν τη Εγκυκλίω αυτής τα εξής: «Μέσα εις τον κυκεώνα των αλληλοαναιρουμένων ορισμών της ταυτότητος της παιδικής ηλικίας, η αγιωτάτη ημών Εκκλησία προβάλλει τα Κυριακά λόγια, «εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία, ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των Ουρανών» και το «ος εάν μη δέξηται την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, ου μη εισέλθη εις αυτήν», ως και όσα αναφέρει ο Σωτήρ ημών δι᾿ εκείνους, οι οποίοι «κωλύουν» τα παιδία να Τον πλησιάσουν και δι᾿ όσους τα «σκανδαλίζουν».

Σε άλλο σημείο της βαρυσήμαντης εγκυκλίου του ο Πατριάρχης κάνει έκκληση λέγοντας «απευθύνομεν έκκλησιν προς πάντας, να σέβωνται την ταυτότητα και την ιερότητα της παιδικής ηλικίας. Ενώπιον της παγκοσμίου προσφυγικής κρίσεως, η οποία θίγει κατ᾿ εξοχήν τα δικαιώματα των παιδίων, ενώπιον της μάστιγος της παιδικής θνησιμότητος, της πείνης, της παιδικής εργασίας, των σωματικών κακώσεων και της ψυχολογικής βίας, αλλά και των κινδύνων αλλοιώσεως της παιδικής ψυχής λόγω της ανεξελέγκτου εκθέσεώς των εις την επιρροήν των συγχρόνων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και της καθυποτάξεως αυτών εις τον καταναλωτισμόν».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

DPG NETWORK

ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media ©2010-2019 Newsbomb.gr - All rights reserved