ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τις μόνιμες προσλήψεις στην ΕΛΣΤΑΤ

ΑΣΕΠ: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τις μόνιμες προσλήψεις στην ΕΛΣΤΑΤ
Οι αιτήσεις ξεκινούν την Τετάρτη 13 Ιουλίου

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 4Κ/2022 για την πρόσληψη 120 μονίμων σε ΕΛΣΤΑΤ και Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι αιτήσεις ξεκινούν την Τετάρτη 13 Ιουλίου στις 08:00 και ολοκληρώνονται την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 στις 14:00.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

 • Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) - 113 θέσεις
  Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΠΟΛΙ ΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ), ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
 • Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) - 5 θέσεις
  Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
 • Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) - 1 θέση
  Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • Δ’ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) - 1 θέση
  Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Δύο από τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται, όπως φαίνεται αναλυτικά και στον πίνακα θέσεων, είναι:

H γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Καλή, Πολύ Καλή ή Άριστη)

H γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

 • (α) επεξεργασίας κειμένων,
 • (β) υπολογιστικών φύλλων και
 • (γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Ροή Ειδήσεων