ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναβολή της εξέτασης από τον ΑΠ της επαναπρόσληψης των καθαριστριών του ΥΠΟΙΚ

Αναβολή της εξέτασης από τον ΑΠ της επαναπρόσληψης των καθαριστριών του ΥΠΟΙΚ

Σε εκκρεμμότητα η υπόθεση της επαναπρόσληψης των καθαριστριών του υπουργείοι Οικονομικών

Ο Άρειος Πάγος ανέβαλε για τις 13 Οκτωβρίου του 2015 την εξέταση της υπόθεσης επαναπρόσληψης των απολυμένων καθαριστριών του υπουργείου Οικονομικών.

Η αναβολή δόθηκε με τη σύμπραξη τόσο των εκπροσώπων του Δημοσίου όσο και των δικηγόρων των καθαριστριών.
Σημειώνεται ότι μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης διατηρείται σε ισχύ η αναστολή επαναπρόσληψης των καθαριστριών.