ΕΡΓΑΣΙΑ

Από σήμερα η επικαιροποίηση στοιχείων αδιόριστων του ΑΣΕΠ για τις νέες προσλήψεις

Από σήμερα η επικαιροποίηση στοιχείων αδιόριστων του ΑΣΕΠ για τις νέες προσλήψεις

Άρχισε από σήμερα η διαδικασία καταγραφής και επικαιροποιησης των στοιχείων των αδιόριστων επιτυχόντων του ΑΣΕΠ για τις περίπου 2.000 κενές θέσεις που υπολείπονται για το 2015 ή για τις σχεδιαζόμενες προσλήψεις τουεπόμενου έτους.

Η σχετική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω τηςιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) έως την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και αφορά:

α)τους επιτυχόντες σε θέσεις ειδικοτήτων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ) Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής (ΥΕ) που δεν έχουν ακόμη διοριστεί και περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και των φορέων (υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ), οι οποίοι δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά

β)όσους έχει εκδοθεί απόφαση διάθεσης από το ΑΣΕΠ για την αντικατάσταση – αναπλήρωση διοριστέων από 1η Ιανουαρίου 2009 και έπειτα.

Επιπλέον, η πρόσκληση αυτή αφορά και τους αδιόριστους – επιτυχόντες της αρ. 8/1997 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/3.11.1997) για την πλήρωση 2353 θέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

TAGS