ΕΡΓΑΣΙΑ

Δήμος Πρέβεζας: Προσλήψεις 30 ατόμων

Δήμος Πρέβεζας: Προσλήψεις 30 ατόμων

Τριάντα θέσεις ανοίγει ο Δήμος Πρέβεζας.

Aνακοινώνεται η πρόσληψη εικοσιπέντε (25) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πρέβεζας.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων