ΕΡΓΑΣΙΑ

Νέα Εθνική Σύμβαση Εργασίας: Τι θα γίνει με τα επιδόματα γάμου και τις γονικές άδειες

Νέα Εθνική Σύμβαση Εργασίας: Τι θα γίνει με τα επιδόματα γάμου και τις γονικές άδειες

Συμφωνία για υπογραφή νέας ΕΓΣΣΕ υπήρξε ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους.

Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών (ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ) και των εργαζομένων (ΓΣΕΕ) συμφώνησαν να ανανεώσουν για άλλο ένα έτος, του μη μισθολογικούς όρους, που διέπουν την ΕΓΣΣΕ. Με τον τρόπο αυτό διασώζεται το επίδομα γάμου και οι γονικές άδειες, όπως επίσης και οι θεσμικοί όροι εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Με επίσημη ανακοίνωση η ΕΣΕΕ εκφράζει ξανά την επιθυμία να επανέλθει στους κοινωνικούς εταίρους ο καθορισμός και του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Υπενθυμίζεται ότι από το 2012 η συγκεκριμένη διαδικασία έχει μεταφερθεί ως αρμοδιότητα στον εκάστοτε υπουργό Εργασίας. Επίσης, η Συνομοσπονδία βρίσκει την ευκαιρία να επαναφέρει παλαιότερη πρόταση για αύξηση των κατώτατων αποδοχών σε τρεις φάσεις, με στόχο να επανέλθει ο κατώτατος μισθός στα 751 ευρώ. Εργοδότες και εργαζόμενοι αποφάσισαν, επίσης, την σύσταση ομάδων μελέτης για διάφορα κρίσιμα θέματα της αγοράς και της οικονομίας, όπως:

-Επανεκκίνηση επιχειρήσεων – διάσωση θέσεων εργασίας με αναζήτηση τεχνικής υποστήριξης και χρηματοδότησης από φορείς της εργασίας και της επιχειρηματικότητας (ΕΙΒ/ΕΙF, EBRD, ILO κλπ)

-Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης

-Χάραξη κατευθυντήριων γραμμών για αποτελεσματικές συλλογικές διαπραγματεύσεις

Οι φορείς ζητούν από το υπουργείο Εργασίας την σύσταση και την ουσιαστική λειτουργία μόνιμου Συμβουλίου Τριμερούς Διαβούλευσης, όπως προβλέπει και η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 144 του ILO, την οποία έχει συνυπογράψει και η χώρα μας. Η σύμβαση επίσης προβλέπει ότι, οι ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που καθορίζονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, πάγωμα προσαυξήσεων τριετιών, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, θα συνεχίσουν να υπερισχύουν.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων