ΕΛΛΑΔΑ

'Αρειος Πάγος υπέρ εργαζομένων

'Αρειος Πάγος υπέρ εργαζομένων
Υπέρ των εργαζομένων οι οποίοι το τελευταίο διάστημα βιώνουν τις δραματικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης...

Υπέρ των εργαζομένων οι οποίοι το τελευταίο διάστημα βιώνουν τις δραματικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης τάσσεται με εγκύκλιο του ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γιώργος Κολιοκώστας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του εισαγγελέα οι προσωρινές διαταγές των δικαστηρίων υπέρ των εργαζομένων ενέχουν θέση δικαστικών αποφάσεων και ως εκ τούτου οι φορείς του Δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου οφείλουν να καταβάλλουν τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους που προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για εργασιακές διαφορές μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

«Οι προσωρινές διαταγές είναι εκτελεστοί τίτλοι και δημιουργούν υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης, κατά τις επιταγές των άρθρων 20, 28 και 95 του Συντάγματος και του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ. Η συμμόρφωση αυτή αφορά όχι μόνο την αποδοχή της εργασίας των αιτούντων εργαζόμενων στο Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, αλλά και την καταβολή των νομίμων αποδοχών τους για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην προσωρινή διαταγή του δικαστή», ξεκαθαρίζει με σαφή τρόπο ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γιώργος Κολιοκώστας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της διοίκησης, καταλήγει στο έγγραφό του ο κ. Κολιοκώστας, τότε προβλέπεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη, αφού πρόκειται για παραβίαση των συνταγματικών επιταγών (άρθρα 20 και 95) και του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ ενώ επιπλέον η πράξη «συνιστά το προβλεπόμενο και τιμωρούμενο από το άρθρο 232Α του Ποινικού Κώδικα, υποκείμενο του οποίου είναι αυτός που είναι υποχρεωμένος σε συμμόρφωση, οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός».

Ροή Ειδήσεων