ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλυπτική έκθεση της Eurostat: Την πιο ακριβή στέγαση έχουν οι Έλληνες

Ενοίκιο
Ένας στους τρεις Έλληνες δίνει περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του
Intime News

Το κόστος της στέγασης που περιλαμβάνεται στην έκθεση της Eurostat, περιλαμβάνεται το ενοίκιο ή η δόση του στεγαστικού δανείου, καθώς και τα κοινόχρηστα και οι δαπάνες θέρμανσης, ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνίας και κοινοχρήστων

Την πρώτη θέση στο κόστος της στέγασης καταλαμβάνει η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στον πίνακα κατάταξης της Eurostat, ακριβώς πάνω από την Βουλγαρία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, ένας στους τρεις Έλληνες δίνει περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του, για να καλύψει τις ανάγκες στέγασης.

Μάλιστα αυτό το ποσοστό στην Ελλάδα, είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2020, το κόστος της στέγασης περιλαμβάνεται το ενοίκιο ή η δόση του στεγαστικού δανείου, καθώς και τα κοινόχρηστα και οι δαπάνες θέρμανσης, ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνίας και κοινοχρήστων.

Πώς κατατάσσονται οι χώρες της ΕΕ

Κατά μέσο όρο, το 7,8% των κατοίκων της Ε.Ε. έδινε τουλάχιστον το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για το κόστος στέγασης.

Ωστόσο, σημειώθηκαν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα, σε 13 κράτη μέλη το ποσοστό αυτό ανερχόταν κάτω από 5%. Χαμηλότερο ήταν το ποσοστό στην Κύπρο (1,9%), στη Λιθουανία (2,7%), τη Μάλτα (2,8%) και τη Σλοβακία (3,2%).

Αντιθέτως, το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφηκε στη Δανία (14,1%), τη Βουλγαρία (14,4%) και πρώτη με διαφορά ήταν η Ελλάδα (33,3%).