ΕΛΛΑΔΑ

Βόμβα...στον τρόπο εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές!

Βόμβα...στον τρόπο εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές!

Aπόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δημιουργεί αναστάτωση  στις εξετάσεις για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές (και Αστυνομικές) Σχολές μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ο λόγος; Ακυρώνει την υφιστάμενη διαδικασία των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών που υφίστανται οι υποψήφιοι σπουδαστές, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΝΕΑ»!

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος Αθηνών Πέτρος Αγγελάκης, ο οποίος ασχολείται με θέματα κατάταξης υποψηφίων στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, «το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με πρωτοποριακή απόφαση που μόλις εκδόθηκε, δικαίωσε υποψήφιο Στρατιωτικής Σχολής, ο οποίος είχε αποκλειστεί ως ακατάλληλος στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες».

Ειδικότερα, «το Δικαστήριο έκρινε ότι η κρίση της αρμόδιας επιτροπής δεν ήταν νόμιμη, καθόσον:

α. δεν διενεργήθηκε συγκεκριμένο και επιστημονικά έγκυρο τεστ προσωπικότητας, κατάλληλο προς διερεύνηση της επαγγελματικής καταλληλότητας των υποψηφίων για τη σταδιοδρομία στις Ενοπλες Δυνάμεις,

β. τα γραπτά δοκίμια του υποψηφίου δεν περιείχαν όλες τις ερωτήσεις στις οποίες εξετάστηκε, καθώς και όλες τις απαντήσεις του, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η κρίση της Επιτροπής,

γ. δεν καταγράφηκαν στο πρακτικό που συντάχθηκε για την προφορική συνέντευξη οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του υποψηφίου και

δ. δεν καταγράφηκαν οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεώρησε ότι οι συγκεκριμένες απαντήσεις του υποψηφίου θεμελιώνουν την κρίση περί της ακαταλληλότητάς του».

Με βάση τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση - που εκδόθηκε έπειτα από προσφυγή υποψηφίου για την Ανωτέρα Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών - όχι μόνο μπαίνει θέμα επανάκρισης του δικαιωθέντος και πιθανώς και άλλων, αλλά δημιουργείται και δικαστικό προηγούμενο βάσει του οποίου, όπως επισημαίνουν νομικοί κύκλοι, τίθεται θέμα ευρύτερης αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων και του καταλόγου των επιτυχόντων που θα διαμορφωθεί φέτος! Και αυτό καθώς η διαδικασία στις τρέχουσες εξετάσεις είναι η ίδια με αυτή που περιγράφεται στην απόφαση!