ΕΛΛΑΔΑ

Μαζικές πτωχεύσεις εταιριών αναλωσίμου υλικού

Μαζικές πτωχεύσεις εταιριών αναλωσίμου υλικού

Οι εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα

Μαζικά πλέον υποβάλλονται από τις εταιρίες αναλωσίμου υλικού οι αιτήσεις για υπαγωγή σε πτωχευτικές διαδικασίες, ενώ οι απολύσεις από τις επιχειρήσεις του κλάδου είναι μαζικές στην προσπάθεια να περιοριστούν τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα.

Αιτία είναι οι καθυστερήσεις πληρωμών από τα νοσοκομεία, σε συνδυασμό με το «κούρεμα» των ομολόγων με τα οποία πληρώθηκαν προηγούμενα χρέη των νοσοκομείων. Και αυτό γιατί με το PSI+ απομειώθηκε η αξία των ομολόγων αυτών κατά 78%, τη στιγμή που είχαν δοθεί ως εγγύηση στις τράπεζες για την δανειοδότηση των επιχειρήσεων με κεφάλαια κίνησης.

Καθώς όμως οι εγγυήσεις έχουν πια εκπέσει από το «κούρεμα», οι Τράπεζες στρέφονται κατά των εταιριών , απαιτώντας την κάλυψη των δανείων ακόμη και με ακίνητα.

Για το λόγο αυτό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑΣΥΠΙΕ) έστειλε επιστολή στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα ζητώντας άμεσα συνάντηση, μετά τις συνεχείς αρνήσεις όλων των αρμόδιων Υπουργείων.

Η διοίκηση του συνδέσμου τόνισε με την επιστολή της χαρακτηριστικά: «Είναι γνωστό, αν και πολλές φορές βολεύει την πολιτική ηγεσία της χώρας να το ξεχνάει, ότι οι εταιρείες μας στήριξαν και στηρίζουν τόσο το ΕΣΥ, όσο και τα δημόσια οικονομικά. Προσφέρουμε τιμές ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που τώρα πια καθορίζονται και από το Παρατηρητήριο Τιμών. Απασχολούμε χιλιάδες εργαζόμενους έναντι των οποίων έχουμε πάγιες μηνιαίες υποχρεώσεις, ικανοποιούμε εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις μας απέναντι στις φορολογικές αρχές και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, δεδομένου ότι αδυνατούμε να λειτουργήσουμε χωρίς να είμαστε ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, εξοφλούμε προκαταβολικά τους προμηθευτές μας, ενώ από την άλλη ο αντισυμβαλλόμενός μας δηλ. το Ελληνικό Δημόσιο, αποφασίζει μονομερώς να μας καταβάλει τα οφειλόμενα με καθυστέρηση 4 ετών άτοκα και με «κούρεμα» της τάξεως του 78%. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς την κατάρρευση και των τελευταίων από εμάς. Αν μέχρι την επόμενη εβδομάδα δεν μας καλέσετε, εκπρόσωποι του Συλλόγου μας θα σας επισκεφθούν στο υπουργείο σας, προκειμένου να σας θέσουν και δια ζώσης τα ζητήματα αυτά».