ΕΛΛΑΔΑ

Προθεσμία σε σχολικούς φύλακες για εξαγορά συντάξιμου χρόνου

Προθεσμία σε σχολικούς φύλακες για εξαγορά συντάξιμου χρόνου

Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας Αντώνης Μπέζας, δίνεται προθεσμία τριών μηνών στους σχολικούς φύλακες, προκειμένου να εξαγοράσουν συντάξιμο χρόνο, που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα πέντε έτη.

Η συνταξιοδότησή τους θα γίνεται από το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ.

Τη δυνατότητα εξαγοράς συντάξιμου χρόνου έχουν όσοι πρώην σχολικοί φύλακες συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισής τους.

Η εξαγορά θα γίνεται με την καταβολή των ασφαλίστρων εργαζόμενου και εργοδότη – από τον αρμόδιο Δήμο- επί των αποδοχών του Ιουνίου του 2013 είτε σε δόσεις είτε εφάπαξ. Στη δεύτερη περίπτωση παρέχεται έκπτωση 15%.