ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώθηκαν οι επιδοτήσεις σε 168.865 παραγωγούς

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώθηκαν οι επιδοτήσεις σε 168.865 παραγωγούς

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα (11/01) ότι πλήρωσε 172,049 εκατ. ευρώ σε 168.865 δικαιούχους μία σειρά από προγράμματα όπως η εξισωτική αποζημίωση προηγούμενων ετών και την ενιαία ενίσχυση του 2013 σε πάω από 90.000 παραγωγούς που εκκρεμούσαν.

Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ που έγιναν την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς και ανακοίνωσε τη Δευτέρα:

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2013 8,082,827.29 δικαιούχοι 97,110

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 17,086.00 δικαιούχοι 3
ΠΡΩΟΘ.ΠΡΟΙΟΝΤ.-ΕΝΤΟΣ ΕΝΩΣΗΣ 23,537.02 δικαιούχοι 1
ΠΡΩΟΘ.ΠΡΟΙΟΝΤ.-ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 35,919.78 δικαιούχοι 1

Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 7,337,619.75 δικαιούχοι 241
Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας 8,241,816.73 δικαιούχοι 71
Μ132-Συμμετοχή γεωργών σε προγράμματα για την ποιότητα τροφίμων 147,690.44 δικαιούχοι 166
ΜΕΤΡΟ 112 -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ 1,308,000.00 δικαιούχοι 334
ΜΕΤΡΟ 123 - Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα 5,152,983.33 δικαιούχοι 34

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 13,595.24 δικαιούχοι 12
Μ211-Εξισωτική Αποζημείωση-ΠΔΕ 68,780,150.42 δικαιούχοι 36,731
Μ212-Εξισωτική Αποζημείωση-ΠΔΕ 31,837,432.62 δικαιούχοι 26,788
Μ214-1.1 Βιολογική Γεωργία 13,287,540.41 δικαιούχοι 3,870
Μ214-1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία 1,841,385.69 δικαιούχοι 266
Μ214-1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαρ/κές περιοχές 562,317.09 δικαιούχοι 160
Μ214-2.3 (Α) Σύστημα Ολ/νης Διαχ/σης στην παραγωγή καπνού 1,253,671.22 δικαιούχοι 607
Μ214-2.3 (Β) Σύστημα Ολ/νης Διαχ/σης στην παραγωγή ζαχαροτευτλων 60,667.78 δικαιούχοι 55
Μ214-3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων 1,545,276.08 δικαιούχοι 159
Μ214-4.1 Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας 1,232,714.38 δικαιούχοι 1,379
Μ221-Δάσωση 646,407.42 δικαιούχοι 537
ΜΕΤΡΟ 226 - Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης 920,175.69 δικαιούχοι 18
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 397,211.11 δικαιούχοι 40

Μ311-Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 155,654.27 δικαιούχοι 2
Μ312-Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων 101,393.70 δικαιούχοι 7
Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 635,910.28 δικαιούχοι 19
Μ321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 3,983,428.02 δικαιούχοι 53
ΜΕΤΡΟ 322 - Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών 872,382.01 δικαιούχοι 17
ΜΕΤΡΟ 323 - Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 59,697.47 δικαιούχοι 6

Μ411-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα 58,440.21 δικαιούχοι 1
Μ413-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση 383,155.11 δικαιούχοι 3
Μ431-Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και ευαισθητοποίηση της περιοχής κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 59 106,589.08 δικαιούχοι 4

Μ111-Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων 4,087,291.50 δικαιούχοι 23
Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων 6,644.00 δικαιούχοι 1
Μ331-Συλλογικές δράσεις 782,000.07 δικαιούχοι 3
Μ333-Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια 3,508,185.78 δικαιούχοι 11
Μ335-Πιλοτικά σχέδια 290,781.67 δικαιούχοι 5
Μ441-Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών 1,534,125.28 δικαιούχοι 4
Μ551-Τεχνική συνδρομή 177,503.59 δικαιούχοι 40
ΠΔΕ-ΕΠΙΧΕΙΡ.ΠΡΟΓ.ΑΛΙΕΙΑΣ 75,916.27 δικαιούχοι 2

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές ανά καθεστώς ΕΔΩ