ΕΛΛΑΔΑ

Μετασχηματίζεται η ΠΑΣΕΓΕΣ

Μετασχηματίζεται η ΠΑΣΕΓΕΣ

«Πράσινο φως» πήρε η Διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ να μετασχηματίσει την Οργάνωση ώστε να έχει νομική, οργανωτική και οικονομική αυτοτέλεια.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται διεξοδικά ο πιο πρόσφορος τρόπος και διαδικασία.

Η σχετική εισήγηση του Προέδρου Τζανέτου Καραμίχα εγκρίθηκε ομόφωνα και από το Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ και από τους συμμετέχοντες στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που έγινε στην Αθήνα.

Ο κ. Καραμίχας τόνισε ότι οι τρέχουσες ασφαλιστικές και φορολογικές εξελίξεις απαιτούν σύγχρονη και ισχυρή οργανωτική δομή της ΠΑΣΕΓΕΣ, που απαλλαγμένη από βάρη, περιορισμούς και αγκυλώσεις, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών.